baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng uỷ khối doanh nghiệp: Tư tưởng cán bộ, đảng viên và người lao động ổn định, an tâm công tác, lao động sản xuất

Cập nhật ngày: 13/07/2010 - 10:42

Ngày 13.7.2010, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2010 và sơ kết đại hội chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp, nhiệm kỳ 2010-2015.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp, trong 6 tháng qua, tư tưởng cán bộ, đảng viên và người lao động ổn định, an tâm công tác, phấn khởi trước những đổi mới của Đảng, thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hầu hết các doanh nghiệp trong khối đạt và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh; nộp thuế với tổng số tiền 655 tỷ đồng. Lãnh đạo các doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động được quan tâm đúng mức, với tổng số tiền nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là 25 tỷ đồng và trích nộp công đoàn phí được 346 triệu đồng. Các doanh nghiệp tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách, trao tặng nhà tình nghĩa, tình thương, hỗ trợ người nghèo có điều kiện vui xuân với số tiền hơn 350 triệu đồng. Đặc biệt là các doanh nghiệp trong khối tham gia đóng góp ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh với số tiền hơn 60 tỷ đồng. Công tác xây dựng Đảng ở cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực. Từ đầu năm đến nay toàn Đảng bộ đã kết nạp được 35 đảng viên, đạt tỷ lệ trên 58% so với kế hoạch năm. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình. Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ xây dựng và tiến hành kế hoạch giám sát 31 chi, đảng bộ cơ sở về thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW và kiểm tra chuyên đề đúng theo kế hoạch năm 2010.

Toàn cảnh hội nghị

Về công tác chỉ đạo đại hội, Ban Thường vụ Đảng uỷ tập trung chỉ đạo, hướng dẫn chi, đảng bộ trực thuộc chuẩn bị và tiến hành đại hội cấp cơ sở đúng theo sự chỉ đạo của cấp trên. Nhìn chung, 3 chi, đảng bộ cơ sở được chọn đại hội điểm (trong đó có một đảng bộ được tỉnh chọn đại hội thí điểm bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư) và 38 chi, đảng bộ tổ chức đại hội đại trà đều tổ chức chu đáo, đạt yêu cầu đề ra. Các chi, đảng bộ cơ sở chấp hành nghiêm túc lịch đại hội của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp, công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự và tổ chức đại hội đúng thời gian quy định. Ban chấp hành, ban thường vụ khoá mới được bầu gồm những đồng chí có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt, và có trình độ năng lực để lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Tuy nhiên trong 6 tháng qua, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp cũng còn các mặt hạn chế: Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng uỷ và một số cấp uỷ cơ sở thực hiện chưa đều, chưa được thường xuyên; Uỷ ban kiểm tra và cán bộ làm công tác kiểm tra cơ sở đều kiêm nhiệm, nên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế và khó khăn cho việc tổ chức hội họp.

D.H