BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng ủy Quân sự huyện Gò Dầu: Kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI)

Cập nhật ngày: 15/12/2012 - 05:55

(BTNO)- Vừa qua, Đảng ủy Quân sự huyện Gò Dầu đã tiến hành  hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đến dự có Đại tá Nguyễn Thiện Toàn- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thiện Toàn đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay, việc kiểm điểm lần này tập trung vào 3 nhóm vấn đề lớn về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ quản lý, chỉ huy; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy các cấp đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; việc chấp hành nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyền hạn trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trách nhiệm người đứng đầu, và đổi mới phương pháp lãnh đạo.

Với tinh thần trách nhiệm, trung thực, khách quan nhìn thẳng vào sự thật, nói thẳng sự thật, tập thể Đảng ủy Quân sự huyện Gò Dầu và từng cá nhân đã nhận rõ những thiếu sót, hạn chế, khuyết điểm, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, thiếu sót trong thời gian tới, quyết tâm xây dựng Đảng bộ quân sự vững mạnh, toàn diện; bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, giữ vững độc lập dân tộc và chủ quyền của đất nước.

Nguyễn Bình