BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng uỷ Quân sự tỉnh: Kiểm điểm tập thể và cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)

Cập nhật ngày: 13/10/2012 - 09:48

(BTN)- Đảng uỷ Quân sự tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức hội nghị triển khai kiểm điểm tập thể Đảng uỷ, Ban thường vụ và từng cá nhân Đảng uỷ viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI). Thiếu tướng Trần Văn Hùng - Phó Chính uỷ Quân khu 7 và đồng chí Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị.

Thiếu tướng Trần Văn Hùng - Phó Chính uỷ Quân khu 7 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thời gian qua, Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã chủ động, sáng tạo đề ra nhiều chủ trương, biện pháp thiết thực trong tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tập trung xây dựng Đảng bộ, xây dựng LLVT Tây Ninh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT trong tỉnh. Trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT tỉnh luôn được giữ vững, củng cố; đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân – dân tốt. Cán bộ, chiến sĩ có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay. Trong công tác lãnh đạo, chỉ huy thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao vai trò trách nhiệm của cá nhân phụ trách.

Thiếu tướng Trần Văn Hùng đánh giá cao công tác chuẩn bị, nội dung báo cáo kiểm điểm của tập thể Đảng uỷ, Ban thường vụ và bản kiểm điểm của từng đồng chí Đảng uỷ viên theo đúng hướng dẫn của cấp trên.

Với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, chân thành, ý thức trách nhiệm cao, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, hội nghị tập trung thảo luận làm rõ những khuyết điểm, hạn chế và đề ra biện pháp khắc phục triệt để trong thời gian tới nhằm xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh thực sự trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng lực lượng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Quân đội và nhân dân giao phó.

Quang Huy