BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng uỷ quân sự tỉnh: Sơ kết một năm thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư về chống âm mưu diễn biến hoà bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá

Cập nhật ngày: 15/09/2010 - 11:55
HTML clipboard

Hội nghị được tổ chức ngày 13.9.2010, đến dự hội nghị có đại biểu Cục Chính trị Quân khu 7, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Văn hoá -Thể thao và Du lịch Tây Ninh… Đại tá Nguyễn Thiện Toàn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Qua một năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 34 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng – văn hoá, sau khi được quán triệt, học tập chỉ thị của Ban Bí thư, cán bộ chiến sĩ LLVT tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức, xác định rõ vai trò, trách nhiệm, luôn an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ Đảng, chính uỷ, chính trị viên, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong Đảng bộ, LLVT tỉnh, tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền những thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới của Đảng, Nhà nước ta, trong đó tập trung học tập, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; các chuyên đề  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, các đợt sinh hoạt truyền thống, những ngày lễ lớn, Đại hội Đảng các cấp.

Cùng với nhiệm vụ bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước XHCN ở địa phương. Kết quả phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm, Bộ CHQS tỉnh khen thưởng 72 tập thể, 113 cá nhân đã có thành tích điển hình, tiên tiến trong thực hiện các nhiệm vụ, tạo động lực thi đua sôi nổi trong LLVT tỉnh. Cấp uỷ các cấp trong Đảng, LLVT tỉnh đã quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, kế hoạch của cấp trên, cấp mình, lãnh đạo xây dựng “chi bộ 4 tốt, đảng viên 5 tốt” đi vào chiều sâu, có hiệu quả vững chắc. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện đồng bộ, xây dựng trận địa tư tưởng vững chắc cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng, góp phần giữ vững ANCT – TTATXH trên địa bàn. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được triển khai thực hiện từ trong cấp uỷ, người chỉ huy đến toàn đơn vị, từ trên xuống dưới, cán bộ, đảng viên làm gương cho quần chúng noi theo. Các phong trào được triển khai chặt chẽ gắn với thực hiện tốt các bước của cuộc vận động, cán bộ, đảng viên và quần chúng có nhận thức đúng về ý nghĩa và sự cần thiết của cuộc vận động, quyết tâm thực hiện với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.

Kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Thiện Toàn -Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà các cơ quan, đơn vị, nhà trường đã đạt được trong năm qua. Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ LLVT tỉnh tiếp tục quán triệt triển khai sâu rộng Chỉ thị 34 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X), tích cực xây dựng xã, phường, thị trấn vững mạnh, tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp uỷ chi bộ, xây dựng chi, Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng 100% cán bộ, chiến sĩ, gia đình quân nhân đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, mỗi quân nhân là một chiến sĩ văn hoá.

Lê Huy ThưỜng