BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng uỷ quân sự tỉnh Tây Ninh: Triển khai học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2009

Cập nhật ngày: 17/08/2009 - 06:03

Ngày 17.8.2009, Ban chỉ đạo 06 Đảng uỷ Quân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức 2 lớp học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” cho cán bộ, đảng viên, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ thuộc Đảng bộ cơ quan 4 phòng- Bộ CHQS tỉnh.

Các lớp học này tiếp tục nghiên cứu sâu về nội dung tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh góp phần đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động, gắn với kiểm điểm thực hiện 40 năm thực hiện Di chúc của Bác, nhằm nâng cao nhận thức và hành động của cấp uỷ Đảng, chỉ huy các cấp, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong LLVT tỉnh. Từ đó tạo ra ngày càng nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong đơn vị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, liên hệ và đề ra chương trình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tập thể, cá nhân nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sức lan toả sâu rộng về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị.

Sau 2 lớp trên, 3 lớp tiếp theo sẽ được tổ chức học tập cho cán bộ, đảng viên, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, hạ sĩ quan, chiến sĩ tại Trường Quân sự tỉnh, Tiểu đoàn bộ binh 14 và Trung đoàn 174 thuộc Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh.

QUANG HUY