BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đánh giá rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đợt I/2014

Cập nhật ngày: 25/03/2014 - 06:40

Theo báo cáo, trong công tác tuyển chọn, gọi công dân lên đường nhập ngũ vừa qua, tỉnh Tây ninh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt chất lượng cao.

Hội đồng NVQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các bước tuyển chọn, gọi công dân lên đường nhập ngũ đợt I.2014.

Hội đồng NVQS huyện, xã đã nêu cao được vai trò, trách nhiệm, chủ động và có nhiều đổi mới, đặc biệt phương pháp điều hành, thực hiện từng bước, từng nội dung với chất lượng và hiệu quả cao, thực hiện chủ trương của Bộ Quốc phòng và Quân khu giao cho địa phương tuyển quân tròn khâu với phương châm tuyển quân không bù đổi “tuyển người nào, chắc người đó, không trả lại”.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Công tác giáo dục, tuyên truyền đã có nhiều chuyển biến tích cực, phương pháp tuyên truyền có sự đổi mới đồng bộ giữa các cơ quan chức năng, sự phối hợp chặt chẽ giữa địa phương và đơn vị nhận quân.

Việc đăng ký, quản lý thanh thiếu niên trong độ tuổi nhập ngũ được các địa phương thực hiện nghiêm túc, tổ chức đăng ký hết nguồn, quản lý chặt chẽ hồ sơ và con người ở từng ấp, xã.

Việc chỉ đạo tổ chức Hội trại tòng quân theo hướng dẫn của Cục Chính trị Quân khu đúng với nghĩa vụ, mục đích, yêu cầu đề ra.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, công tác tuyển chọn thanh niên thi hành NVQS vẫn còn chưa chặt chẽ; chưa thực hiện tốt khâu kiểm tra sức khỏe; tổ chức bình cử, công khai còn thiếu chặt chẽ dẫn đến phải điều chỉnh danh sách dự phòng lên thay chính thức.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy đánh giá cao việc điều hành trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đợt 1 năm 2014. Kết quả này thể hiện sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực của Hội đồng NVQS, ban, ngành, đoàn thể các cấp, đặc biệt là cấp xã, thị trấn.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy cũng đánh giá cao lực lượng Đoàn thanh niên của tỉnh trong vấn đề tổ chức hội trại tòng quân năm 2014 đã có nhiều đổi mới hơn, các nội dung phong phú hơn và ít khiếm khiếm khuyết hơn so với những năm trước.

Thanh niên Tây Ninh hăng hái lên đường thi hành NVQS.

Đối với những khiếm khuyết và hạn chế trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội đồng NVQS các địa phương cần phải nghiên cứu sâu hơn, từ đó khắc phục những mặt còn hạn chế, tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Quân khu; quan tâm đến tuyên truyền thi hành NVQS đối với các đoàn viên thanh niên.

Đồng thời, từ những hạn chế của các huyện giao quân trong đợt 1 năm 2014, các huyện/thành phố còn lại phải nghiêm túc rút kinh nghiệm chỉ đạo thực hiện công tác tuyển quân đợt 2 năm 2014 đạt kết quả tốt hơn.

Khi giao quân các đơn vị, địa phương cần đề xuất biên chế chiến sĩ mới vào các đơn vị phù hợp với chuyên nghiệp quân sự theo vùng động viên, để khi quân nhân xuất ngũ về địa phương xếp vào các đơn vị dự bị động viên đúng chuyên nghiệp quân sự.

Hoa Lư