baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

Cập nhật ngày: 28/04/2016 - 04:15

Dưới đây là danh sách chính thức cùng tóm tắt tiểu sử của các ứng cử viên:

* Đơn vị bầu cử số 1 (Huyện Hoà Thành gồm các xã: Hiệp Tân, Long Thành Trung, Long Thành Nam và thị trấn Hoà Thành; được bầu ba đại biểu):

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Hằng

- Sinh ngày: 24/6/1979               giới tính: nữ

- Quê quán: Xã Phan, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: 61 Nguyễn Trung Trực, KP1, Thị trấn Hoà Thành, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Chi uỷ viên, Trưởng phòng Kế toán - Ngân quỹ

- Nơi làm việc: Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tây Ninh

- Ngày vào Đảng: 05/12/2006

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Công nghệ thông tin; Cử nhân Tài chính ngân hàng

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Ngoại ngữ: B-Anh văn

2. Họ và tên: Nguyễn Thị Nhiền

- Sinh ngày: 25/4/1968               giới tính: nữ

- Quê quán: Xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Khu phố 4, thị trấn Hoà Thành, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc

- Nơi làm việc: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

- Ngày vào Đảng: 19/12/2001

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Tài chính-Kế toán các Doanh nghiệp

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: A-Anh văn

3. Họ và tên: Nguyễn Văn Phước

- Sinh ngày: 01/07/1966             giới tính: nam

- Quê quán: Phường 3, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Số 311, ấp Long Thành, xã Long Thành Trung, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Chánh Thanh tra

- Nơi làm việc: Sở Giáo dục-Đào tạo

- Ngày vào Đảng: 24/8/2002

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm ngành Địa lý

- Học hàm, học vị: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: C-Anh văn

4. Họ và tên: Võ Văn Sớm

 

- Sinh ngày: 17/11/1963             giới tính: nam

- Quê quán: Xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Số 36, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 6, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

- Nơi làm việc: Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Tây Ninh

- Ngày vào Đảng: 29/7/1987

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Hành chính; Đại học Tài chính Kế toán

- Lý luận chính trị: Cử nhân

- Ngoại ngữ: A-Anh văn

5. Họ và tên: Lê Minh Trúc

 

- Sinh ngày: 13/11/1978             giới tính: nữ

- Quê quán: Xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Cao Đài

- Nơi ở hiện nay: 76 Hùng Vương, thị trấn Hoà Thành, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Tổng Giám đốc

- Nơi làm việc: Cty TNHH XNK-TM-CN-DV Hùng Duy

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Tài chính Kế toán

- Ngoại ngữ: B-Anh văn

- Đại biểu HĐND: Đại biểu HĐND tỉnh, khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016

* Đơn vị bầu cử số 2 (huyện Hoà Thành gồm các xã: Long Thành Bắc, Trường Hoà, Trường Đông, Trường Tây; được bầu bốn đại biểu):

1. Họ và tên: Lê Phương Hồng (Phối sư Ngọc Hồng Thanh)

- Sinh ngày: 09/09/1947             giới tính: nam

- Quê quán: Xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Cao Đài

- Nơi ở hiện nay: Ấp Long Tân, xã Long Thành Bắc, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Phối sư Thượng thống Lại viện

- Nơi làm việc: Hội Thánh Cao đài Toà Thánh Tây Ninh

- Giáo dục phổ thông: 11/12, phổ thông

- Đại biểu HĐND: Đại biểu HĐND xã Trường Tây, NK 1985 - 1989; Đại biểu HDND huyện Hoà Thành nhiệm kỳ 1989-1994

2. Họ và tên: Nguyễn Kim Phương

- Sinh ngày: 04/06/1986             giới tính: nữ

- Quê quán: Xã Trường Tây, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Số 6/1, ấp Trường Phước, xã Trường Tây, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Uỷ viên BCH Chi đoàn; Chuyên viên Phòng Kỹ thuật

- Nơi làm việc: Chi cục Bảo vệ Thực vật - Sở NN & PTNT

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Nông lâm, chuyên ngành nông học

- Lý luận chính trị: Sơ cấp

- Ngoại ngữ: B-Anh văn

3. Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Phượng

- Sinh ngày: 19/8/1988               giới tính: nữ

- Quê quán: Xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Cao Đài

- Nơi ở hiện nay: E 37/10, ấp Hiệp An, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Giáo viên

- Nơi làm việc: Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm tiếng Anh

- Lý luận chính trị: Sơ cấp

- Ngoại ngữ: Đại học

4. Họ và tên: Ngô Trần Ngọc Quốc

- Sinh ngày: 30/08/1972             giới tính: nam

- Quê quán: Xã Long Thành Bắc, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Số 173, Phạm Văn Đồng, thị trấn Hoà Thành, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc

- Nơi làm việc: Công ty TNHH TMDV VT XNK Trần Quốc

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Quản trị Kinh doanh

- Ngoại ngữ: B-Anh văn

5. Họ và tên: Nguyễn Hồng Thanh

- Sinh ngày: 12/12/1972             giới tính: nam

- Quê quán: Xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Khu phố 4, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh uỷ viên; Bí thư

- Nơi làm việc: Huyện uỷ Hoà Thành

- Ngày vào Đảng: 23/02/1994

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật

- Lý luận chính trị: Cử nhân

- Ngoại ngữ: B-Anh văn

- Đại biểu HĐND: Đại biểu HĐND tỉnh, khoá VII, nhiệm kỳ 2004 - 2011; Khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016

6. Họ và tên: Lý Bá Thuận

- Sinh ngày: 1966                      giới tính: nam

- Quê quán: Xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Cao đài

- Nơi ở hiện nay: 181-183 Hùng Vương, KP4, thị trấn Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư chi bộ, Chủ tịch HĐQT

- Nơi làm việc: Quỹ TDND Long Thành Bắc

- Ngày vào Đảng: 01/08/2012

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế ngành Thống kê

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Ngoại ngữ: B-Anh văn

- Đại biểu HĐND: Đại biểu HĐND tỉnh, khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016

7. Họ và tên: Nguyễn Đài Thy

- Sinh ngày: 24/6/1973               giới tính: nữ

- Quê quán: Xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Số 23, Hẻm 60 - CMT8, Khu phố 3, Phường 3,thanh phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng ban

- Nơi làm việc: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

- Ngày vào Đảng: 16/12/1998

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân ngành Giáo dục chính trị

- Học hàm, học vị: Thạc sĩ Quản lý công

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: B-Anh văn

- Đại biểu HĐND: Đại biểu HĐND tỉnh, khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016

* Đơn vị bầu cử số 3 (huyện Bến Cầu, gồm tất cả các xã, thị trấn huyện Bến Cầu; được bầu ba đại biểu):

1. Họ và tên: Phạm Văn Cư

- Sinh ngày: 05/07/1963             giới tính: nam

- Quê quán: Xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Số 31, ấp Thuận Chánh, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; Chủ tịch HĐND huyện

- Nơi làm việc: Huyện uỷ Bến Cầu

- Ngày vào Đảng: 21/7/1990

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Nông lâm ngành Kinh tế

- Lý luận chính trị: Cử nhân

- Ngoại ngữ: A-Anh văn

- Đại biểu HĐND: Đại biểu HĐND huyện Bến Cầu nhiệm kỳ 2011-2016

2. Họ và tên: Huỳnh Thanh Nam

- Sinh ngày: 10/05/1971                      giới tính: nữ

- Quê quán: Xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Số 42, hẻm 98, ấp Hiệp Hoà, xã Hiệp Tân, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Tổng biên tập

- Nơi làm việc: Báo Tây Ninh

- Ngày vào Đảng: 04/02/1999

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Văn; Cử nhân Xã hội học

- Học hàm, học vị: Thạc sĩ Quản lý xã hội

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: B-Anh văn, tiếng Trung: HSK cấp 4

3. Họ và tên: Trần Hải Sơn

- Sinh ngày: 12/11/1961             giới tính: nam

- Quê quán: Xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Số 9, đường Trường Chinh, khu phố 5, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Uỷ viên BCH Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Mía đường Tây Ninh

- Nơi làm việc: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

- Ngày vào Đảng: 23/3/1994

- Giáo dục phổ thông: 12/12, bổ túc

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: B-Anh văn

4. Họ và tên: Phạm Thị Ngọc Thu

- Sinh ngày: 16/5/1967               giới tính: nữ

- Quê quán: Xã Kim Tân, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Số 36, hẻm 51, CMT8, khu phố 6, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ; Phó Chủ tịch Công đoàn; Phó Giám đốc

- Nơi làm việc: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh

- Ngày vào Đảng: 30/10/1999

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: B-Anh văn

5. Họ và tên: Trần Thị Ngọc Trinh

- Sinh ngày: 15/11/1985             giới tính: nữ

- Quê quán: Xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Ấp B, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện đoàn

- Nơi làm việc: Huyện đoàn Bến Cầu

- Ngày vào Đảng: 08/12/2011

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học  chuyên ngành Tin học

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Ngoại ngữ: B-Anh văn

* Đơn vị bầu cử số 4 (Huyện Trảng Bàng, gồm các xã: An Tịnh, Gia Lộc, Gia Bình, Lộc Hưng; Hưng Thuận; Đôn Thuận; được bầu bốn đại biểu):

1. Họ và tên: Phạm Văn Đặng

- Sinh ngày: 25/11/1976             giới tính: nam

- Quê quán: Xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: 21/7A, ấp Long Chí, xã Long Thành Trung, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Chi uỷ viên, Phó Chánh Văn phòng

- Nơi làm việc: VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

- Ngày vào Đảng: 20/02/2006

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế ngành Quản trị kinh doanh; Cử nhân Luật ngành Luật học

- Học hàm, học vị: Thạc sĩ Kinh tế học

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: B-Anh văn

2. Họ và tên: Trần Văn Hận

- Sinh ngày: 30/11/1964                            giới tính: nam

- Quê quán: Xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Ô2/38B, ấp Trường Phú, xã Trường Đông, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân

- Nơi làm việc: Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh

- Ngày vào Đảng: 16/01/1999

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm

- Lý luận chính trị: Cử nhân

3. Họ và tên: Phạm Hợi (Đại đức Thích Thiện Thức)

- Sinh ngày: 15/9/1970   giới tính: nam

- Quê quán: Quảng Bình

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Phật giáo

- Nơi ở hiện nay: Chùa Phước Thạnh, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Ban, Chánh Thư ký

- Nơi làm việc: Ban trị sự Phật giáo tỉnh Tây Ninh

- Giáo dục phổ thông: 12/12, bổ túc

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Ngữ Văn, Cử nhân Phật Học

- Ngoại ngữ: C-Anh văn

4. Họ và tên: Phạm Thị Thu Hương

- Sinh ngày: 21/01/1969             giới tính: nữ

- Quê quán: Xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: 530, đường 30/4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Giám Đốc

- Nơi làm việc: Công ty Cổ phần Bê tông Tây Ninh

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành kế toán

- Học hàm, học vị: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA)

- Ngoại ngữ: Thạc sĩ QTKD - Tiếng Anh

5. Họ và tên: Lê Anh Tuấn

- Sinh ngày: 05/08/1969             giới tính: nam

- Quê quán: Xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Số 069, đường Ngô Gia Tự, khu phố 2, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND Tỉnh

- Nơi làm việc: Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh

- Ngày vào Đảng: 22/10/1997

- Giáo dục phổ thông: 12/12, bổ túc

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy

- Lý luận chính trị: Cử nhân

- Ngoại ngữ: C-Anh văn

- Đại biểu HĐND: Đại biểu HĐND tỉnh, khoá VI, nhiệm kỳ 1999 -2004; khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2011; khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

6. Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết

- Sinh ngày: 16/7/1966               giới tính: nữ

- Quê quán: Xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Số 34, hẻm 46, đường CMT8, khu phố 3, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư chi bộ; Phó trưởng ban

- Nơi làm việc: Ban Dân vận Tỉnh uỷ

- Ngày vào Đảng: 06/07/1989

- Giáo dục phổ thông: 12/12, bổ túc

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: B-Anh văn

7. Họ và tên: Vi Thị Bích Vân

- Sinh ngày: 01/07/1987             giới tính: nữ

- Quê quán: Thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Nin

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Số 07, đường Lãnh Binh Tòng, khu phố Lộc An, thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Giáo viên

- Nơi làm việc: Trường Trung cấp nghề, khu vực Nam Tây Ninh

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kế toán

- Học hàm, học vị: Thạc sĩ Kế toán

- Lý luận chính trị: Sơ cấp

- Ngoại ngữ: B-Anh văn

* Đơn vị bầu cử số 5 (huyện Trảng Bàng gồm các xã: An Hoà, Phước Lưu, Bình Thạnh, Phước Chỉ và thị trấn Trảng Bàng; được bầu ba đại biểu):

1. Họ và tên: Lê Thành Công

- Sinh ngày: 14/02/1972             giới tính: nam

- Quê quán: Xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: 17B11, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc

- Nơi làm việc: Sở Công thương

- Ngày vào Đảng: 05/02/1999

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế ngành Quản trị kinh doanh

- Học hàm, học vị: Thạc sĩ kinh tế ngành kinh tế phát triển

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: C-Anh văn

2. Họ và tên: Trần Văn Khải

- Sinh ngày: 18/6/1966               giới tính: nam

- Quê quán: Xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: 1490, ấp An Bình, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

- Nơi làm việc: Huyện uỷ Trảng Bàng

- Ngày vào Đảng: 05/12/1985

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật, Cử nhân Triết học

- Học hàm, học vị: Thạc sĩ xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: Anh văn B1 (Châu Âu)

- Đại biểu HĐND (nếu có): Đại biểu HĐND huyện Trảng Bàng, NK 2011-2016

3. Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Loan

- Sinh ngày: 30/7/1982               giới tính: nữ

- Quê quán: Xã Bình Thạnh,  huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: 3/1 hẻm 22, đường 30/4, khu phố 4, phường II, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở; Phó trưởng Phòng HC-TC-QT

- Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

- Ngày vào Đảng: 20/01/2012

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: B-Anh văn

4. Họ và tên: Đặng Minh Lũy

- Sinh ngày: 22/02/1969             giới tính: nữ

- Quê quán: Xã Phước Lưu,  huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Số 54, đường CMT8, khu phố 4, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch UBMTTQ

- Nơi làm việc: Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh

- Ngày vào Đảng: 22/12/1996

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật

- Học hàm, học vị: Thạc sĩ Luật chuyên ngành Luật kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: B-Anh văn

5. Họ và tên: Phan Thị Oanh

- Sinh ngày: 19/8/1982               giới tính: nữ

- Quê quán: Xã An Hoà,  huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Ấp Long Hoà, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Uỷ viên BTV Hội Nông dân huyện

- Nơi làm việc: Hội Nông dân huyện Bến Cầu

- Ngày vào Đảng: 04/12/2004

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung học Sư phạm

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Ngoại ngữ: B-Anh văn

* Đơn vị bầu cử số 6 (huyện Gò Dầu gồm các xã: Cẩm Giang, Thạnh Đức, Hiệp Thạnh, Phước Trạch, Phước Thạnh; được bầu ba đại biểu):

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Loan

- Sinh ngày: 16/9/1979               giới tính: nữ

- Quê quán: Xã cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: 116, Huỳnh Công Nghệ, khu phố 5, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó trưởng Phòng Dịch tễ Thú y

- Nơi làm việc: Chi cục Thú y - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

- Ngày vào Đảng: 06/04/2006

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Bác sĩ Thú y

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: B-Anh văn

- Đại biểu HĐND: Đại biểu HĐND tỉnh Khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

2. Họ và tên: Trần Thị Ngọc Mai

 

- Sinh ngày: 01/04/1984             giới tính: nữ

- Quê quán: Xã An Tịnh  huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: 121/5A, ấp Long Thành, xã Long Thành Trung, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó trưởng Phòng Công tác HĐND

- Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh

- Ngày vào Đảng: 10/06/2011

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Hành chính, Cử nhân Báo chí

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Ngoại ngữ: B-Anh văn

3. Họ và tên: Lê Thị Cẩm Nhung

 

- Sinh ngày: 19/02/1985       giới tính: nữ

- Quê quán: Xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Số 1, Tổ 5, ấp Suối Cao B, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Hội LHPN

- Nơi làm việc: Hội LHPN huyện Gò Dầu

- Ngày vào Đảng: 31/8/2007

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Quản trị kinh doanh

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Ngoại ngữ: B-Anh văn

4. Họ và tên: Nguyễn Thành Tâm

- Sinh ngày: 20/11/1974             giới tính: nam

- Quê quán: Xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Số 9 hẻm 2, đường Phạm Công Khiêm, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Nghề nghiệp, chức vụ: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Bí thư Huyện ủy

- Nơi làm việc: Huyện uỷ Gò Dầu

- Ngày vào Đảng: 11/05/2000

- Giáo dục phổ thông: 12/12, bổ túc

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế

- Học hàm, học vị: Thạc sĩ Chính sách công

- Lý luận chính trị: Cử nhân

- Ngoại ngữ: C-Anh văn

- Đại biểu HĐND: Đại biểu Quốc hội khoá XII, XIII

5. Họ và tên: Nguyễn Văn Thọ (Giáo sư Thái Thọ Thanh)

- Sinh ngày: 03/02/1934             giới tính: nam

- Quê quán: Xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Cao Đài

- Nơi ở hiện nay: Ấp Long Mỹ, xã Long Thành Bắc, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Giáo sư, Trưởng Ban Đại diện Hội Thánh

- Nơi làm việc: Ban đại diện Hội Thánh Cao đài Toà Thánh Tây Ninh

- Giáo dục phổ thông: 11/12, phổ thông

- Đại biểu HĐND: Đại biểu HĐND phường I, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

* Đơn vị bầu cử số 7 (Huyện Gò Dầu gồm các xã: Thanh Phước, Phước Đông, Bàu Đồn và thị trấn Gò Dầu; được bầu ba đại biểu):

1. Họ và tên: Võ Văn Dũng

- Sinh ngày: 16/10/1967             giới tính: nam

- Quê quán: Xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Ấp Phước Hội B, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện

- Nơi làm việc: UBND huyện Gò Dầu

- Ngày vào Đảng: 26/01/1989

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế - Nông lâm

- Lý luận chính trị: Cử nhân

- Ngoại ngữ: B-Anh văn

- Đại biểu HĐND: Đại biểu HĐND tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016; đại biểu HĐND huyện Gò Dầu, Nk 1999-2004, 2004 - 2011, 2011 – 2016

2. Họ và tên: Phan Thị Hồng Đào

- Sinh ngày: 03/07/1978             giới tính: nữ

- Quê quán: Xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Số 30, hẻm 85, Đường CMT8, khu phố Hiệp Bình, Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Uỷ viên Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch  LĐLĐ

- Nơi làm việc: Liên Đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh

- Ngày vào Đảng: 12/01/2007

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật học, Cử nhân Chính trị học

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: B-Anh văn

3. Họ và tên: Huỳnh Thị Thu Hà

- Sinh ngày: 15/12/1980             giới tính: nữ

- Quê quán: Xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Số 262 đường 781, Ấp Xóm Ruộng, xã Trí Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc

- Nơi làm việc: Trung tâm Thông tin, Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ - Sở KHCN

- Ngày vào Đảng: 25/3/2002

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Công nghệ thực phẩm

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Ngoại ngữ: B-Anh văn

4. Họ và tên: Dương Văn Thắng

- Sinh ngày: 21/01/1964             giới tính: nam

- Quê quán: Xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Số 07, đường B, khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch  UBND tỉnh

- Nơi làm việc: UBND tỉnh Tây Ninh

- Ngày vào Đảng: 23/4/1994

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế ngành Tài chính Thương mại; Cử nhân Kinh tế ngành Kinh tế chính trị.

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: C-Anh văn

- Đại biểu HĐND: Đại biểu HĐND tỉnh, khoá VI, nhiệm kỳ 1999 -2004; khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2011; khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

5. Họ và tên: Bùi Thị Mỹ Tiên

- Sinh ngày: 17/02/1989             giới tính: nữ

- Quê quán: Xã Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Sô B32/9, KP 1, thị trấn Hoà Thành, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Giáo viên, Phó Bí thư Đoàn trường

- Nơi làm việc: Trường Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Quản lý Công nghiệp

- Ngoại ngữ: B-Anh văn

* Đơn vị bầu cử số 8 (huyện Châu Thành gồm các xã: Thanh Điền, Ninh Điền, An Bình, Thái Bình, Trí Bình, Long Vĩnh và thị trấn Châu Thành; được bầu ba đại biểu):

1. Họ và tên: La Hữu Nghị

- Sinh ngày: 22/10/1969             giới tính: nam

- Quê quán: Xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Số 19, tổ 15, khu phố 3, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư chi bộ; Chủ tịch LMHTX

- Nơi làm việc: Liên minh HTX tỉnh Tây Ninh

- Ngày vào Đảng: 24/3/1995

- Giáo dục phổ thông: 12/12, bổ túc

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế chính trị; Cử nhân Luật

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: B-Anh văn

- Đại biểu HĐND: Đại biểu HĐND tỉnh, khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

2. Họ và tên: Nguyễn Thanh Phong

- Sinh ngày: 13/8/1964               giới tính: nam

- Quê quán: Xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Số 328, đường Tua Hai, khu phố 2, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy

- Nơi làm việc: Huyện uỷ Châu Thành

- Ngày vào Đảng: 03/07/1997

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Bác sĩ y khoa

- Học hàm, học vị: Chuyên khoa cấp I  

- Lý luận chính trị: Cử nhân

- Ngoại ngữ: B-Anh văn

- Đại biểu HĐND: Đại biểu HĐND tỉnh khoá VI, nhiệm kỳ 1999-2004; khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2011

3. Họ và tên: Nguyễn Trọng Tấn

- Sinh ngày: 16/9/1981               giới tính: nam

- Quê quán: Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: 71 Trương Quyền, Khu phố 1, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc Trung tâm

- Nơi làm việc: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Sở Thông tin và Truyền thông

- Ngày vào Đảng: 10/11/2009

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Công nghệ Thông tin, Cử nhân Luật kinh tế, Cử nhân Quản trị kinh doanh

- Học hàm, học vị: Thạc sĩ ngành Quản trị Thương mại điện tử, ngành Quản trị kinh doanh

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: B-Anh văn

4. Họ và tên: Hoàng Thị Thanh Thuý

- Sinh ngày: 02/09/1984             giới tính: nữ

- Quê quán: Xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Số nhà 21, hẻm 34, đường 781, tổ 3, ấp Suối Muồn, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Chánh Văn phòng

- Nơi làm việc: Tỉnh đoàn Tây Ninh

- Ngày vào Đảng: 05/07/2006

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm chuyên ngành Ngữ văn

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: B-Anh văn

5. Họ và tên: Võ Đức Trong

- Sinh ngày: 04/05/1969             giới tính: nam

- Quê quán: Xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Số 4/30, đường 786, ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh uỷ viên; Giám Đốc

- Nơi làm việc: Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn

- Ngày vào Đảng: 06/06/1996

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Nông lâm chuyên ngành nông học

- Học hàm, học vị: Thạc sỹ Nông nghiệp chuyên ngành nông học

- Lý luận chính trị: Cử nhân

- Ngoại ngữ: C-Anh văn

- Đại biểu HĐND: Đại biểu HĐND tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016; đại biểu HĐND huyện Tân Châu nhiệm kỳ 2011-2016

* Đơn vị bầu cử số 9 (huyện Châu Thành gồm các xã: Đồng Khởi, Hảo Đước, An Cơ, Phước Vinh, Thành Long, Hoà Hội, Hoà Thạnh và Biên Giới; được bầu ba đại biểu):

1. Họ và tên: Nguyễn Xuân Giang

- Sinh ngày: 21/6/1983               giới tính: nữ

- Quê quán: Xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Số 10, đường Nguyễn Văn Tốt, KP 3, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Chuyên viên

- Nơi làm việc: Trung tâm Văn hoá tỉnh Tây Ninh

- Ngày vào Đảng: 25/8/2006

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Quản lý Văn hoá

- Lý luận chính trị: Sơ cấp

- Ngoại ngữ: B-Anh văn

2. Họ và tên: Lưu Hải Khách

- Sinh ngày: 01/09/1957             giới tính: nam

- Quê quán: Thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Công giáo

- Nơi ở hiện nay: 61, đường Trần Phú, Khu phố Ninh Trung, Phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Ban Thường vụ Hội đồng mục vụ

- Nơi làm việc: Giáo xứ Tây Ninh

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Ngoại ngữ: A-Anh văn

3. Họ và tên: Thân Văn Nhân

- Sinh ngày: 21/4/1969               giới tính: nam

- Quê quán: Xã Hoà Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: 320 đường liên xã - ấp Thanh An, xã An Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Tổ chức

- Nơi làm việc: Ban Tổ chức Huyện uỷ Châu Thành

- Ngày vào Đảng: 07/01/1993

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị chuyên ngành Tổ chức 

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Đại biểu HĐND: ĐB HĐND huyện Châu Thành, NK 2011-2016.

4. Họ và tên: Trần Văn Sỹ

- Sinh ngày: 17/02/1969             giới tính: nam

- Quê quán: Xã Bình Hoà Đông, huyện Mộc Hoá, tỉnh Long An

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: 858, đường CMT8, phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc

- Nơi làm việc: Sở Y tế

- Ngày vào Đảng: 19/5/1998

- Giáo dục phổ thông: 10/10, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Bác sĩ

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: B- Pháp văn

- Đại biểu HĐND: Đại biểu HĐND tỉnh, khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

5. Họ và tên: Lê Hồng Vương

- Sinh ngày: 10/03/1966             giới tính: nam

- Quê quán: Xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Số 6/17, đường Trần Hưng Đạo, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng

- Nơi làm việc: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh

- Ngày vào Đảng: 11/03/1988

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Biên phòng

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: A-Anh văn; Tiếng Campuchia cơ bản

* Đơn vị bầu cử số 10 (huyện Dương Minh Châu gồm các xã: Suối Đá, Phan, Bàu Năng, Chà Là và thị trấn Dương Minh Châu; được bầu ba đại biểu):

1. Họ và tên: Nguyễn Văn Hợp

- Sinh ngày: 10/02/1967             giới tính: nam

- Quê quán: Xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: 186A Nguyễn Văn Tốt, khu phố 2, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy

- Nơi làm việc: Huyện uỷ Dương Minh Châu

- Ngày vào Đảng: 12/09/1989

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật

- Lý luận chính trị: Cử nhân

- Ngoại ngữ: B-Anh văn

2. Họ và tên: Hoàng Thị Thanh Hương

- Sinh ngày: 22/5/1973               giới tính: nữ

- Quê quán: Xã Đức Lập, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Khu phố Ninh Phúc, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Nông dân

- Nơi làm việc: Hội Nông dân huyện Dương Minh Châu

- Ngày vào Đảng: 01/06/2004

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Ngoại ngữ: B-Anh văn

3. Họ và tên: Lê Phước Thọ (Giáo sư Hương Thọ)

- Sinh ngày: 20/12/1952             giới tính: nữ

- Quê quán: Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Cao Đài

- Nơi ở hiện nay: Nữ đầu sư Đường, Tòa thánh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Giáo sư Phụ thống Hộ Viện

- Nơi làm việc: Nữ đầu sư Đường, Tòa thánh Tây Ninh

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

4. Họ và tên: Phạm Văn Tín

- Sinh ngày: 20/4/1968               giới tính: nam

- Quê quán: Xã Phan, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Ấp Phước Tân 3 - xã Phan huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ tịch UBMTTQ

- Nơi làm việc: Uỷ ban MTTQVN huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

- Ngày vào Đảng: 14/9/1995

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế ngành kế toán tài chính doanh nghiệp

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: A-Anh văn

- Đại biểu HĐND: Đại biểu HĐND huyện Dương Minh Châu NK 2011-2016

5. Họ và tên: Võ Thị Bạch Tuyết

- Sinh ngày: 26/11/1966                   giới tính: nữ

- Quê quán: Xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Số 2, Tổ 4, ấp Ninh Thuận, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Uỷ viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN

- Nơi làm việc: Hội LHPN tỉnh Tây Ninh

- Ngày vào Đảng: 03/12/1994

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Khoa học ngành Địa chất - hướng thuỷ văn công trình

- Lý luận chính trị: Cao cấp

* Đơn vị bầu cử số 11 (huyện Dương Minh Châu gồm các xã: Cầu Khởi, Truông Mít, Lộc Ninh, Bến Củi, Phước Minh, Phước Ninh; được bầu ba đại biểu):

1. Họ và tên: Võ Thị Ánh Đào

- Sinh ngày: 27/8/1981               giới tính: nữ

- Quê quán: Xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: số 45 hẻm 55 CMT8, KP2, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Uỷ viên BCH Đảng bộ cơ sở; Nhân viên

- Nơi làm việc: Ngân hàng NN& PTNT tỉnh Tây Ninh

- Ngày vào Đảng: 07/12/2006

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học ngành tài chính - Tiền tệ - Tín dụng

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Ngoại ngữ: B-Anh văn

2. Họ và tên: Nguyễn Văn Hùng

- Sinh ngày: 09/04/1962             giới tính: nam

- Quê quán: Thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: 21/1, hẻm 7, Đường Trưng Nữ Vương, khu phố 5, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

- Nơi làm việc: Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh

- Ngày vào Đảng: 25/10/1995

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: C-Anh văn

- Đại biểu HĐND: Đại biểu HĐND tỉnh, khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

3. Họ và tên: Đỗ Thị Thanh Loan

- Sinh ngày: 12/07/1987             giới tính: nữ

- Quê quán: Xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Số 7, đường số 10, tổ 12, ấp 3, xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Uỷ viên BCH Tỉnh đoàn; Bí thư  Huyện đoàn

- Nơi làm việc: Huyện đoàn Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

- Ngày vào Đảng: 31/5/2010

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm, chuyên ngành Giáo dục thể chất

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Ngoại ngữ: B-Anh văn

4. Họ và tên: Lê Minh Thế

- Sinh ngày: 16/8/1974               giới tính: nam

- Quê quán: Xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Nhà số 119, đường Trần Phú, khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy

- Nơi làm việc: Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh

- Ngày vào Đảng: 07/10/2000

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Khoa học XH&NV, chuyên ngành Đông Phương học

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: B-Anh văn

5. Họ và tên: Phạm Thị Thanh Vân (Phạm Thị Thanh)

- Sinh ngày: 07/04/1958             giới tính: nữ

- Quê quán: Xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: số nhà 227, tổ 9, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 4, thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch Hội Luật gia

- Nơi làm việc: Hội Luật gia huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

- Ngày vào Đảng: 23/11/1984

- Giáo dục phổ thông: 12/12, bổ túc

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Đại biểu HĐND: Đại biểu HĐND huyện Dương Minh Châu NK 1999 – 2004; 2004 – 2011

* Đơn vị bầu cử số 12 (huyện Tân Châu gồm các xã: Tân Hưng, Tân Phú, Thạnh Đông, Tân Hiệp, Tân Hội và thị trấn Tân Châu; được bầu ba đại biểu):

1. Họ và tên: Vương Sơn Hà

- Sinh ngày: 15/7/1974               giới tính: nam

- Quê quán: Xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Số 15 đường 23 QL22B, ấp Bình Trung, xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ nhiệm

- Nơi làm việc: Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh

- Ngày vào Đảng: 20/02/2014

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật chuyên ngành Luật kinh tế

- Lý luận chính trị: Sơ cấp

- Ngoại ngữ: B-Anh văn

2. Họ và tên: Mai Văn Hải

- Sinh ngày: 15/7/1961               giới tính: nam

- Quê quán: Xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Số 18, hẻm 82 (QL 22B), ấp Hiệp Hoà, xã Hiệp Tân, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Chi bộ; Phó Chánh Văn phòng

- Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

- Ngày vào Đảng: 16/7/1986

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Triết học, Cử nhân Luật

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: C-Anh văn

- Đại biểu HĐND: Đại biểu HĐND tỉnh, khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016; đại biểu HĐND huyện Bến Cầu nhiệm kỳ 1999-2004

3. Họ và tên: Nguyễn Thị Hiếu

- Sinh ngày: 25/12/1966             giới tính: nữ

- Quê quán: Xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: 197, Huỳnh Công Giản, khu phố 7, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh uỷ viên; Bí thư Huyện ủy

- Nơi làm việc: Huyện uỷ Tân Châu

- Ngày vào Đảng: 12/09/1997

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư kinh tế Bưu chính Viễn thông

- Học hàm, học vị: Thạc sĩ ngành Kinh tế học

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: C-Anh văn

4. Họ và tên: Chàm Min

- Sinh ngày: 1963                      giới tính: nam

- Quê quán: Xã Trà Vong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Chăm

- Tôn giáo: Hồi giáo

- Nơi ở hiện nay: Số nhà 11/171 ấp Tân Trung B, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Chánh Văn phòng

- Nơi làm việc: Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo IsLam tỉnh Tây Ninh

- Giáo dục phổ thông: 6/12, phổ thông

5. Họ và tên: Trương Thị Phương Thảo

- Sinh ngày: 03/12/1972             giới tính: nữ

- Quê quán: Xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Số 23A, đường Lê Văn Tám,khu phố 3, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc

- Nơi làm việc: Sở Nội vụ

- Ngày vào Đảng: 15/10/1999

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Kinh tế

- Học hàm, học vị: Thạc sĩ Kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: B-Anh văn

* Đơn vị bầu cử số 13 (huyện Tân Châu gồm các xã: Tân Đông, Tân Hà, Tân Hoà, Suối Ngô, Suối Dây, Tân Thành; được bầu ba đại biểu):

1. Họ và tên: Trần Thị Thanh Hằng

- Sinh ngày: 30/5/1974               giới tính: nữ

- Quê quán: Xã Biên Giới, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Khu phố 3, Thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Tổ chức

- Nơi làm việc: Ban Tổ chức Huyện uỷ Tân Châu

- Ngày vào Đảng: 27/7/2000

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: A-Anh văn

- Đại biểu HĐND: Đại biểu HĐND huyện Tân Châu, NK 2011-2016

2. Họ và tên: Phạm Mạnh Hiếu

- Sinh ngày: 16/01/1982             giới tính: nam

- Quê quán: Xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: số 38/14 Khu phố 5, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng Phòng Kiểm định

- Nơi làm việc: Trung tâm Quy hoạch kiểm định xây dựng - Sở Xây dựng

- Ngày vào Đảng: 14/02/2008

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Kỹ sư xây dựng

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Ngoại ngữ: B-Anh văn

3. Họ và tên: Ngô Ngọc Khôi

- Sinh ngày: 01/09/1956             giới tính: nam

- Quê quán: Xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Số 6, hẻm 17, đường CMT8, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB

- Nơi làm việc: Hội Cựu Chiến binh tỉnh Tây Ninh

- Ngày vào Đảng: 22/12/1982

- Giáo dục phổ thông: 12/12, bổ túc

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Chỉ huy Tham mưu binh chủng hợp thành và Chỉ huy tham mưu cấp chiến thuật-chiến dịch pháo phòng không

- Lý luận chính trị: Cao cấp

4. Họ và tên: Phạm Hùng Thái

- Sinh ngày: 14/10/1970             giới tính: nam

- Quê quán: Xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Số 107, hẻm 6, KP 6, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Trưởng ban Tuyên giáo

- Nơi làm việc: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

- Ngày vào Đảng: 11/09/1995

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật ngành Điều tra tội phạm

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Đại biểu HĐND: Đại biểu HĐND huyện Tân Châu, NK 2011-2016

5. Họ và tên: Lê Quang Tuấn

- Sinh ngày: 15/7/1963               giới tính: nam

- Quê quán: Xã Trường Hoà, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: ấp Bình Hoà, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc

- Nơi làm việc: Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh

- Ngày vào Đảng: 11/04/1985

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; Cử nhân Báo chí.

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ : B- Anh văn

- Đại biểu HĐND: Đại biểu HĐND tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016; đại biểu HĐND huyện Châu Thành NK 1989 - 1994; huyện Tân Châu NK 1994-1999

* Đơn vị bầu cử số 14 (Thành phố Tây Ninh gồm phường: Ninh Thạnh, Phường III, Phường IV, Phường Hiệp Ninh; được bầu ba đại biểu):

1. Họ và tên: Bùi Phước Hoà

- Sinh ngày: 20/6/1988               giới tính: nữ

- Quê quán: Thị trấn Thới Lai, huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: 37 Nguyễn Trọng Cát, Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc

- Nơi làm việc: DNTN Hoàn Ngọc 7 Nga Tây Ninh

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Dược sĩ trung cấp

- Ngoại ngữ : B- Anh văn

2. Họ và tên: Nguyễn Hoàng Nam

- Sinh ngày: 19/7/1979               giới tính: nam

- Quê quán: Xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: 273A, Trưng Nữ Vương, Khu phố 5, Phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch thành phố Tây Ninh

- Nơi làm việc: UBND thành phố Tây Ninh

- Ngày vào Đảng: 18/5/2005

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật; Cử nhân chính trị chuyên ngành công tác Tổ chức

- Lý luận chính trị: Cử nhân

- Ngoại ngữ : B- Anh văn

- Đại biểu HĐND: Đại biểu HĐND thành phố Tây Ninh và HĐND xã Bình Minh, NK 2011-2016

3. Họ và tên: Trần Lưu Quang

- Sinh ngày: 30/8/1967               giới tính: nam

- Quê quán: Thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Số 46, đường Võ Thị Sáu, KP 4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh

- Nơi làm việc: Tỉnh uỷ Tây Ninh

- Ngày vào Đảng: 02/08/1997

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư cơ khí

- Học hàm, học vị: Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công

- Lý luận chính trị: Cử nhân

- Ngoại ngữ : C- Anh văn

- Đại biểu HĐND: Đại biểu HĐND tỉnh Khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

4. Họ và tên: Đặng Thị Hồng Sa

- Sinh ngày: 23/4/1983               giới tính: nữ

- Quê quán: Phường I, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Số 075, đường Trương Quyền, khu phố 1, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Chi bộ, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Tây Ninh

- Nơi làm việc: Liên Đoàn Lao động thành phố Tây Ninh

- Ngày vào Đảng: 15/9/2006

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kế toán – Tài chính

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Ngoại ngữ : B- Anh văn

5. Họ và tên: Lý Hồng Sinh

- Sinh ngày: 04/01/1964             giới tính: nam

- Quê quán: Xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Số 7, hẻm 6, khu phố 5, phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh; Phó Giám đốc

- Nơi làm việc: Công an tỉnh Tây Ninh

- Ngày vào Đảng: 15/01/1991

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Cảnh sát nhân dân, chuyên ngành Cảnh sát hình sự

- Lý luận chính trị: Cử nhân

* Đơn vị bầu cử số 15 (Thành phố Tây Ninh gồm các xã, phường: Phường 1, Phường 2, Phường Ninh Sơn và các xã Tân Bình, Thạnh Tân, Bình Minh; được bầu ba đại biểu):

1. Họ và tên: Lương Huệ Linh (Lừng)

- Sinh ngày: 28/6/1953               giới tính: nam

- Quê quán: Tân Hội, Quảng Đông, Trung Quốc

- Dân tộc: Hoa

- Tôn giáo: Phật giáo

- Nơi ở hiện nay: Số 21, Đặng Ngọc Chinh, KP 1, phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Giáo viên dạy tiếng Hoa

- Nơi làm việc: Thiên Hậu Miếu,Khu phố 3, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Giáo dục phổ thông: 7/12  (Hoa văn), phổ thông

- Đại biểu HĐND: Đại biểu HĐND phường 2, thành phố Tây Ninh, NK 2011-2016

2. Họ và tên: Trần Anh Minh

- Sinh ngày: 09/01/1975             giới tính: nam

- Quê quán: Xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: 1036 CMT8, KP2, phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Quyền Tổng Giám đốc

- Nơi làm việc: Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh

- Ngày vào Đảng: 07/05/2004

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: B- Anh văn

3. Họ và tên: Phạm Văn Tân

- Sinh ngày: 24/7/1960               giới tính: nam

- Quê quán: Xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Số 521, đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Chủ tịch UBND tỉnh

- Nơi làm việc: UBND tỉnh Tây Ninh

- Ngày vào Đảng: 23/11/1985

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư cơ khí luyện kim

- Lý luận chính trị: Cử nhân

- Ngoại ngữ: A- Anh văn

- Đại biểu HĐND: Đại biểu HĐND tỉnh, khoá VI, nhiệm kỳ 1999-2004 và Khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2011

4. Họ và tên: Nguyễn Văn Trứ

- Sinh ngày: 05/10/1964             giới tính: nam

- Quê quán: Xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Khu phố 5, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Đại tá, Chỉ huy trưởng,

- Nơi làm việc: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh

- Ngày vào Đảng: 01/09/1987

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Quân sự

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Đại biểu HĐND: Đại biểu HĐND tỉnh, khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

5. Họ và tên: Đỗ Phước Vinh

- Sinh ngày: 08/06/1991             giới tính: nam

- Quê quán: Xã Hiệp Tân, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Số F29/3A, ấp Hiệp Hoà, xã Hiệp Tân, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Chuyên viên

- Nơi làm việc: Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Lâm nghiệp

- Lý luận chính trị: Sơ cấp

- Ngoại ngữ: B-Anh văn

* Đơn vị bầu cử số 16 (huyện Tân Biên gồm các xã và thị trấn Tân Biên; được bầu năm đại biểu):

1. Họ và tên: Trần Văn Chiến

- Sinh ngày: 15/5/1964               giới tính: nam

- Quê quán: Xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: 32 đường 30/4, ấp Hiệp Hoà, xã Hiệp Tân, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy

- Nơi làm việc: Huyện uỷ Tân Biên

- Ngày vào Đảng: 05/12/1989

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân chuyên ngành Tài chính Kế toán

- Lý luận chính trị: Cử nhân

- Ngoại ngữ: B-Anh văn

- Đại biểu HĐND: Đại biểu HĐND tỉnh, khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

2. Họ và tên: Trần Đăng Danh

- Sinh ngày: 10/05/1962             giới tính: nam

- Quê quán: Phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Số 1, hẻm 10, đường số 3 Trần Phú, khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Giám Đốc

- Nơi làm việc: Xí nghiệp Thuỷ lợi Tân Châu

- Ngày vào Đảng: 15/8/2001

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Thuỷ lợi, chuyên ngành thuỷ lợi tổng hợp

- Lý luận chính trị: Trung cấp

3. Họ và tên: Phan Thị Điệp

- Sinh ngày: 10/03/1965             giới tính: nữ

- Quê quán: Xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Số 7, đường Nguyễn Minh Châu, KP2, Thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Uỷ viên Ban Thưởng vụ Tỉnh uỷ; Phó Bí thư Đảng đoàn; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

- Nơi làm việc: Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh

- Ngày vào Đảng: 20/7/1989

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, Cử nhân Lịch sử Đảng

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: B-Anh văn

- Đại biểu HĐND: Đại biểu HĐND tỉnh, khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016; đại biểu HĐND huyện Tân Biên khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016

4. Họ và tên: Nguyễn Tấn Đức

- Sinh ngày: 29/12/1976             giới tính: nam

- Quê quán: xã An Ninh Tây, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Số nhà 398, đường 786,ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc

- Nơi làm việc: Sở Thông tin và Truyền thông

- Ngày vào Đảng: 17/7/2000

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư công nghệ thông tin

- Học hàm, học vị: Thạc sĩ điện tử - viễn thông 

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: Anh văn-Ielts5.0

- Đại biểu HĐND: Đại biểu HĐND tỉnh, khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

5. Họ và tên: Kim Thị Hạnh

 Sinh ngày: 11/6/1977                 giới tính: nữ

- Quê quán: Xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội)

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Số 5, đường Sến Quỳ, khu phố Ninh Thành, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Hội LHPN

- Nơi làm việc: Hội LHPN tỉnh Tây Ninh

- Ngày vào Đảng: 12/01/2007

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật Quốc tế

- Học hàm, học vị: Thạc sĩ Luật Kinh tế    

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: Anh văn B1 (Châu Âu)

6. Họ và tên: Nguyễn Trung Hiếu

- Sinh ngày: 26/10/1985             giới tính: nam

- Quê quán: Xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Số 665, đường CMT8, KP2, P3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Chi đoàn, Chuyên viên phòng Kế hoạch Quản lý giao thông

- Nơi làm việc: Sở Giao thông Vận tải Tây Ninh

- Ngày vào Đảng: 20/7/2012

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư cơ khí ô tô

- Lý luận chính trị: Sơ cấp

- Ngoại ngữ: B-Anh văn

7. Họ và tên: Ham Mát

- Sinh ngày: 30/4/1987               giới tính: nam

- Quê quán: Xã Trà Vong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Chăm

- Tôn giáo: Hồi giáo

- Nơi ở hiện nay: số 10/117, Tân Trung A, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Uỷ viên BCH Chi đoàn, Chuyên viên

- Nơi làm việc: Trung tâm Thông tin, Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh

- Giáo dục phổ thông: 12/12, phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Công nghệ sinh học

- Lý luận chính trị: Sơ cấp

- Ngoại ngữ: B-Anh văn

8. Họ và tên: Cao Thị Thia

- Sinh ngày: 23/5/1986               giới tính: nữ

- Quê quán: Xã Trường Tây, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh

- Dân tộc: Khmer

- Tôn giáo: Không

- Nơi ở hiện nay: Tổ 10, ấp Trại Bí, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

- Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã

- Nơi làm việc: Đảng uỷ xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

- Ngày vào Đảng: 30/8/2010

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp Công tác Xã hội - chuyên ngành Công tác Phụ nữ

- Lý luận chính trị: Trung cấp

Đ.H.T

(thực hiện)