Danh sách đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 3 tháng trở lên

Cập nhật ngày: 13/10/2019 - 23:32

BTNO - Tính đến hết tháng 09.2019, trên địa bàn tỉnh còn có 204 đơn vị, doanh nghiệp nợ bảo hiểm, với số tiền hơn 31 tỷ đồng.

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tại Kế hoạch số 608/KH-UBND ngày 03/04/2019 về thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế năm 2019. 

Nhằm tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật và xử lý các hành vi vi phạm chế độ chính sách về BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh tổng hợp danh sách các đơn vị, doanh nghiệp có số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 03 tháng trở lên.

Theo đó, tính đến hết tháng 09.2019, trên địa bàn tỉnh còn có 204 đơn vị, doanh nghiệp nợ bảo hiểm với số tiền: 31.497.326.115 đồng (Ba mươi mốt tỷ bốn trăm chín mươi bảy triệu ba trăm hai mươi sáu ngàn một trăm mười lăm đồng).

Danh sách các đơn vị, doanh nghiệp còn nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 03 tháng trở lên.

 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh