BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đào tạo nhân lực trình độ cao còn gặp khó khăn

Cập nhật ngày: 29/01/2013 - 06:06

(BTNO)- Theo lãnh đạo Sở Nội vụ, nhằm đào tạo và thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, năm 2012 Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách liên quan đến lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

Trong năm 2012, Sở Nội vụ đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ với nhiều trình độ cho nhiều đối tượng khác nhau. Cụ thể như đào tạo trình độ sau đại học 111 người; đào tạo trình độ đại học ngành Luật, ngành Công tác xã hội gần 250 người; đào tạo trình độ cao đẳng chuyên ngành ngôn ngữ Khmer cho 43 người.

Theo Sở Nội vụ, việc đào tạo nhân lực trình độ cao gặp khó khăn vì vướng ngoại ngữ. Ảnh minh hoạ

Về bồi dưỡng chương trình kiến thức quản lý nhà nước, bậc chuyên viên cao cấp có 12 người, chuyên viên chính có 19 người, chuyên viên 215 người và cán sự có 50 người.

Sở cũng tổ chức bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho đại biểu hội đồng nhân dân các cấp với gần 3.200 người theo học các lớp.

Trong lĩnh vực đào tạo nhân lực trình độ cao, thực hiện các đề án về đào tạo, tạo nguồn cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên của tỉnh, năm qua, Sở đã tham mưu tổ chức lớp đào tạo ngoại ngữ tiếng Anh (trình độ IELTS 6.5) tại Viện Đào tạo Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM cho 13 học viên và một lớp đào tạo ngoại ngữ tiếng Anh (trình độ IELTS 4.5) tại tỉnh với số lượng 20 học viên.

 Các học viên nói trên sau khi được đào tạo đạt chuẩn về ngoại ngữ sẽ tiếp tục được chọn, cử đi đào tạo ở nước ngoài theo Đề án 165 của Ban Tổ chức Trung ương, đề án đào tạo nước ngoài của tỉnh hoặc tham gia dự tuyển các chương trình đào tạo sau đại học tại các cơ sở trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, việc triển khai hế hoạch thực hiện các đề án đào tạo của tỉnh còn chậm, do khó khăn trong việc chọn nguồn công chức để đào tạo ngoại ngữ.

                                                                                                                                    Đ.V.T