Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

Đào tạo nhận thức, xây dựng chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng 

Cập nhật ngày: 03/06/2020 - 19:34

BTNO - Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ II tổ chức khóa đào tạo “Nhận thức, xây dựng, cập nhật hệ thống tài liệu và đánh giá nội bộ về Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015”.

Các học viên tham gia khoá đào tạo.

Khóa đào tạo bắt đầu từ ngày 2 đến 5.6.2020, với sự tham gia của hơn 50 học viên đến từ UBND cấp huyện, thị xã và cấp xã, phường, thị trấn.

Thông qua khoá học, các học viên sẽ được cập nhật những kiến thức mới của TCVN ISO 9001:2015; Xây dựng hệ thống tài liệu để thực hiện chuyển đổi áp dụng HTQLCL; các kỹ năng cần thiết để thực hiện đánh giá và làm báo cáo cho một cuộc đánh giá nội bộ.

Sau khóa học, các học viên về đơn vị tham mưu cho lãnh đạo, xây dựng kế hoạch chuyển đổi và triển khai chuyển đổi sang phiên bản 2015 và công bố trong năm 2020 đến tháng 6.2021 theo đúng kế hoạch của Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 5.3.2019 của UBND tỉnh.

Nhi Trần