BAOTAYNINH.VN trên Google News

Dầu khí muốn lập thêm Quỹ đầu tư

Cập nhật ngày: 10/03/2009 - 08:44

Mới đây, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có công văn gửi Bộ Tài chính về việc xin cơ chế “ngoại lệ” cho việc góp vốn tham gia thành lập Quỹ đầu tư.

Tập đoàn này cho biết, năm 2008, Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) đã thực hiện nhiều vòng đàm phán với Công ty dầu khí Nhà nước Oman (Oman Oil- OCC) về việc góp vốn thành lập Quỹ Dầu khí- năng lượng (PVFC1).

Đến nay, hai bên đã đạt được thoả thuận thống nhất Quỹ này sẽ có quy mô ban đầu là 100 triệu USD. Đến năm 2010, qui mô của Quỹ sẽ tăng lên từ 300 đến 500 triệu USD. Mục tiêu của Quỹ là đầu tư chủ yếu các dự án dầu khí và năng lượng. Trong đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên sẽ góp vốn một lần duy nhất bằng 25% qui mô vốn ban đầu, tương ứng là 25 triệu USD. 75% qui mô quỹ còn lại, tương ứng 75 triệu USD do Công ty dầu khí Nhà nước Oman góp.

Tuy nhiên, việc huy động và thành lập Quỹ tại thời điểm này sẽ bị khó khăn bởi ảnh hưởng của suy thoái tài chính toàn cầu. Ngoài ra, theo quy định tại khoản 5, điều 12, Nghị định 09/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/2/2009 về quản lý tài chính của Công ty Nhà nước và quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào các doanh nghiệp khác, có hiệu lực từ ngày 25/3/2009 tới thì Công ty Nhà nước không được góp vốn hoặc mua cổ phần tại Quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư chứng khoán hoặc công ty đầu tư chứng khoán.

Vì vậy, Tập đoàn này đã kiến nghị Bộ Tài chính trình Thủ tướng xem xét, cho phép vẫn được góp vốn thành lập quỹ với ý kiến khẳng định, Quỹ đầu tư này là cơ hội tốt để thu hút nguồn ngoại tệ từ các tổ chức đầu tư nước ngoài, có tiềm lực tài chính dồi dào để đầu tư vào các dự án Việt Nam và hơn nữa, đây là quỹ tập trung đầu tư vào lĩnh vực năng lượng.

(Theo Vietnamnet)