BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đầu tư công trung hạn: Động lực phát triển kinh tế, xã hội 

Cập nhật ngày: 26/09/2022 - 00:20

BTN - Chiều 21.9, đoàn giám sát của HĐND tỉnh có buổi làm việc với UBND tỉnh về công tác xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Thành Tâm- Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Ông Nguyễn Thành Tâm - Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu kết luận hội nghị.

Tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng cho biết, trong công tác điều hành, quản lý đầu tư công giai đoạn vừa qua, có 5 điểm nổi bật. Đó là, các cấp, các ngành đã nhận thức được vai trò quan trọng của đầu tư công, tạo động lực tăng trưởng kinh tế; quy mô vốn đầu tư phát triển tăng cao; có nhiều dự án đầu tư, công trình trọng điểm được đầu tư, nhiều dự án trên 1.000 tỷ đồng (như dự án đường Đất Sét - Bến Củi…); huy động vốn 2016-2020 thu hút tích cực hơn, huy động đa dạng, tổng hợp nhiều nguồn lực hơn với gần 3.000 tỷ đồng cho đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm việc đấu thầu quyết toán các công trình khi hoàn thành, đã tiết kiệm được hơn 900 tỷ đồng.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2016-2020 là 15.872 tỷ đồng, giải ngân 14.140 tỷ đồng, đạt 89,1% kế hoạch.

Tổng số danh mục dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 là 236 dự án, với tổng mức đầu tư phê duyệt 10.451 tỷ đồng. Tất cả các dự án đầu tư công hoàn thành, đưa vào sử dụng giai đoạn 2016-2020 đều phát huy hiệu quả sử dụng và đúng mục tiêu theo quyết định chủ trương đầu tư, không có trường hợp chưa phát huy hiệu quả hoặc còn hạn chế về yêu cầu sử dụng.

Giai đoạn 2016-2020, mặc dù ngân sách còn nhiều khó khăn, nhưng tỉnh đã tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư, tuân thủ đúng nguyên tắc, tiêu chí, định mức và tỷ lệ phân bổ vốn đã được HĐND tỉnh ban hành, cùng với việc thực hiện các giải pháp về khai thác các nguồn thu, cơ cấu lại nguồn chi, tập trung vốn cho đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nhất là hạ tầng giao thông; đầu tư theo đúng quy hoạch được duyệt, phù hợp với khả năng nguồn vốn đầu tư.

Tỉnh đã có những bước đột phá và tạo sự chuyển biến tích cực về đầu tư, trọng tâm là đầu tư công, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội với các mục tiêu cụ thể về hạ tầng: giao thông, cung cấp điện, thuỷ lợi, đô thị và hạ tầng các xã nông thôn mới, khu công nghiệp, khu kinh tế, thương mại, thông tin, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, văn hoá, thể thao, du lịch... Hầu hết tất cả các dự án trọng điểm, huyết mạch, xương sống, mang tính kết nối lan toả của tỉnh đã và đang thực hiện phát huy hiệu quả.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng, hạn chế đáng chú ý nhất trong thực hiện đầu tư công là công tác giải phóng mặt bằng, cần phân tích làm rõ, có giải pháp hữu hiệu hơn trong thời gian tới. Bên cạnh đó, còn một số ngành, địa phương chưa quyết tâm cao, bộ máy thực hiện đầu tư công còn thiếu và yếu.

Những khó khăn, hạn chế, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng mặc dù được quan tâm nhưng còn gặp nhiều khó khăn, một số dự án kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Trong quá trình thực hiện, nhiều địa phương gặp một số vấn đề như: các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi không đồng ý giá bồi thường theo bảng giá đất đã ban hành của tỉnh.

Ông Dương Văn Thắng – Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phân bổ vốn kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025

Tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 là 23.745,707 tỷ đồng (tăng 49,6% so với giai đoạn 2016-2020 là 15.872,104 tỷ đồng).

Tổng số công trình, dự án thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 201 dự án; trong đó, 31 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 và 170 dự án khởi công mới. Như vậy, số lượng dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 giảm so với giai đoạn 2016-2020 bảo đảm đầu tư tập trung các dự án trọng điểm, các dự án có tính lan toả, kết nối vùng, không đầu tư dàn trải.

Nhìn chung, việc phân bổ vốn kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 được xây dựng có tăng nhiều so với giai đoạn 2016-2020, bảo đảm phù hợp dự kiến nguồn thu ngân sách của địa phương, nhu cầu và dự báo khả năng huy động, cân đối các nguồn vốn đầu tư phát triển 5 năm và hằng năm, trong đó tập trung ưu tiên phân bổ vốn để thực hiện, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành và phát huy hiệu quả các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng của tỉnh, chương trình, dự án kết nối, có tác động liên vùng, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Xác định đầu tư công là động lực phát triển kinh tế, xã hội

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Thành Tâm- Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND, HĐND tỉnh đánh giá các chỉ tiêu cơ bản, đánh giá quy mô, hiệu quả đầu tư của cả giai đoạn trước đây và giai đoạn hiện nay, để xác định được mức độ hiệu quả của việc triển khai đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Định hướng phát triển liên quan đến công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm đề nghị các sở, ngành, địa phương cần tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp do Chính phủ chỉ đạo về công tác thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Ông Nguyễn Thành Tâm nhấn mạnh, gần đây đầu tư công là một trong những lĩnh vực được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt để các địa phương thực hiện phục hồi, phát triển kinh tế xã hội. Trên địa bàn tỉnh phải xem đầu tư công là động lực phục vụ cho sự tăng trưởng trong giai đoạn hiện nay và tạo tiền đề để tỉnh tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh uỷ tiếp tục đề nghị các sở, ngành tăng cường trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong quản lý hoạt động đầu tư công cả ở cấp tỉnh, từng cấp, từng ngành tập trung rà soát lại các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch đầu tư công trung hạn; rà soát và xử lý, giải quyết những vướng mắc khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các dự án có trong danh mục.

Tiếp tục rà soát, đánh giá và rút kinh nghiệm đối với các dự án có trong danh mục nhưng mà khi phân bổ vốn thì không đủ điều kiện, bảo đảm tất cả các dự án trong danh mục đầu tư công trung hạn phải được triển khai thực hiện, bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh.

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo việc giao kế hoạch đầu tư công xây dựng cơ bản hằng năm bảo đảm thời gian quy định để các chủ đầu tư triển khai thực hiện ngay từ đầu năm và bố trí vốn đầu tư kịp thời cho từng chương trình dự án thuộc vốn đầu tư công do tỉnh quản lý phù hợp với tổng mức đầu tư và cơ cấu đầu tư trên từng lĩnh vực. Tăng cường rà soát để bảo đảm các chương trình, dự án bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn hằng năm phải có đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.

Chỉ đạo khẩn trương lập hồ sơ trình phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án thuộc danh mục chuẩn bị đầu tư để kịp thời phân bổ vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn. Tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chuẩn bị đầu tư, thẩm định phê duyệt dự án, chú trọng công tác lập và thẩm định dự án về dự toán đầu tư, công tác thiết kế, xác định tiêu chí hiệu quả kinh tế xã hội mà từng dự án mang lại bảo đảm quy mô đầu tư dự án phù hợp với nhu cầu thực tế, tránh lãnh phí nguồn lực đầu tư. Bảo đảm tiến độ gắn với nâng cao hiệu quả đầu tư.

Chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án đang bị chậm và xử lý nghiêm các chủ đầu tư vi phạm, có biện pháp xử lý đối với các trường hợp đầu tư không hiệu quả, gây lãng phí.

Tiếp tục rà soát và rút kinh nghiệm tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư. Qua đó, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh, trong đó các con đường đang triển khai như 782, 784, Đất Sét - Bến Củi, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ.

Nhi Trần