Đẩy mạnh công tác GDQP-AN trong quần chúng nhân dân và học sinh, sinh viên

Cập nhật ngày: 14/06/2012 - 06:46

(BTNO)- Theo Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh (GDQP-AN) tỉnh Tây Ninh, trong 6 tháng đầu năm 2012, Hội đồng GDQP-AN các cấp đã tổ chức GDQP-AN cho quần chúng nhân dân qua sinh hoạt lễ hội được 1.020 lần với 44.059 lượt người tham gia; qua các sinh hoạt họp mặt truyền thống được 2.104 lần với 40.965 lượt người tham gia. Phối hợp với cơ quan báo, đài địa phương đưa chương trình giáo dục quốc phòng toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài ra, các địa phương đã triển khai hàng trăm panô, áp phích, băng-rôn, khẩu hiệu cổ động và chào mừng các ngày lễ. Qua đó, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, quan tâm chăm lo động viên con em tham gia xây dựng lực lượng, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Đội tuyển quân sự các trường THPT tham dự Hội thao QP Tây Ninh

Các huyện, thị đã phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức giảng dạy môn GDQP-AN cho 25.030 học sinh, sinh viên trong năm học 2011-2012. Tổ chức đào tạo, hoàn thiện trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở cho 43 cán bộ Ban CHQS xã, phường, thị trấn đã qua đào tạo Chỉ huy trưởng xã, phường, thị trấn khoá II theo Quyết định 54 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tổ chức đưa 26 thí sinh về Trường Quân sự Quân khu 7 ôn thi đào tạo cao đẳng, đại học ngành Quân sự cơ sờ năm 2012.

Ngoài ra, Hội đồng GDQP-AN các cấp cũng đã tổ chức học GDQP-AN tại Trường Chính trị tỉnh cho các đối tượng là cán bộ được 15 lớp, với 1.114 học viên.

Tuy nhiên, Hội đồng GDQP-AN tỉnh Tây Ninh nhìn nhận, hoạt động của Hội đồng tại một số địa phương chưa đạt hiệu quả cao, đến nay vẫn còn một số Hội đồng GDQP-AN huyện, thị chưa tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng theo phân cấp (trừ các huyện Tân Châu, Bến Cầu và Hoà Thành). Việc triển khai thực hiện các kế hoạch công tác GDQP-AN năm 2012 trên địa bàn huyện, thị ở một số địa phương còn chậm (Châu Thành, Thị xã). Thực hiện chế độ báo cáo phản ánh tình hình thực hiện theo quy định của một số địa phương chưa nghiêm, báo cáo bằng lời và số liệu phụ lục có lúc chưa khớp.

TRINH DƯƠNG