Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

Đẩy mạnh công tác phòng chống tiêu cực, “tham nhũng vặt” và tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” 

Cập nhật ngày: 03/02/2023 - 23:43

BTNO - Chiều 3.2, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023. Ông Nguyễn Hồng Thanh- Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.

Ông Trần Hoàng Kiếm - Quyền Vụ Trưởng Vụ Địa phương III- Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Đến dự có ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; ông Trần Hoàng Kiếm- Quyền Vụ Trưởng Vụ Địa phương III- Ban Nội chính Trung ương; các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo các cơ quan thực hiện quy chế phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Năm 2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; tích cực, chủ động phối hợp với các ngành liên quan tham mưu chỉ đạo xử lý có hiệu quả các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm xảy ra trên địa bàn tỉnh, thực hiện tốt công tác tham mưu sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Trên lĩnh vực nội chính, đơn vị tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022, chủ động theo dõi, nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan nội chính tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo, xử lý kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm ma túy, đưa người trái phép qua biên giới, vấn đề xả thải gây ô nhiễm môi trường trên biên giới, chủ động nắm chắc thông tin, dự báo tình hình, kịp thời phối hợp tham mưu cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững ổn định an ninh trật tự trong nội địa và trên tuyến biên giới, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ, nhất là trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán, các ngày lễ trong tôn giáo, các sự kiện lớn của tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản quy định của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trọng tâm là triển khai thực hiện có hiệu quả các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại phiên họp thứ 21, 22, Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 5.11.2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2021 - 2025, sơ kết, tổng kết các nội dung theo Chương trình làm việc năm và chỉ đạo của Trung ương bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Với vai trò là Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh uỷ tích cực tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh xây dựng, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các thành viên và chương trình công tác năm của Ban Chỉ đạo, tham mưu, chuẩn bị tốt nội dung, tài liệu các phiên họp Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, giúp hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh từng bước đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trên lĩnh vực cải cách tư pháp, đơn vị tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh hoạt động đúng quy chế làm việc đề ra, đạt một số kết quả tích cực, thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan tư pháp trong việc thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp; chủ động tổ chức họp với các cơ quan liên quan trao đổi kết quả thực hiện, báo cáo khó khăn, vướng mắc trong công tác cải cách tư pháp để triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần khắc phục từng bước những bất cập, hạn chế trong hoạt động tố tụng, giám định, định giá tài sản..., nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, không xảy ra oan sai; tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết vụ việc, vụ án hành chính, kéo giảm án dân sự bị huỷ, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về những kinh nghiệm, cách làm hay; biện pháp khắc phục hạn chế, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp và thực hiện nhiệm vụ…

Ông Phạm Hùng Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đề nghị, trong thời gian tới, Ban Nội chính Tỉnh uỷ tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các cơ quan chức năng để củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm nguồn nhân lực, nhân sự để đảm đương nhiệm vụ, đặc biệt trong nhiệm vụ mới là Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng của đội ngũ cán bộ làm công tác nội chính.

Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các văn bản quy định của Đảng, Nhà nước và Tỉnh uỷ về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, nhất là Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9.11.2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác phòng, chống tiêu cực, “tham nhũng vặt” và tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở…

Phương Thảo