Đẩy mạnh hỗ trợ việc làm và dạy nghề cho lao động nông thôn

Cập nhật ngày: 10/03/2009 - 08:12

Một lớp dạy nghề cho lao động nông thôn huyện Hoà Thành

Trong năm 2008 toàn tỉnh Tây Ninh đã tạo điều kiện giải quyết việc làm cho 23.200 lao động, đạt 100,87% kế hoạch, so cùng kỳ vượt 0,51%. Trong đó Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm đã giải ngân cho vay 225 dự án với tổng số vốn trên 21 tỷ đồng, để tạo việc làm mới cho gần 2.600 lao động. Thiết thực nhất là từ việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về các dự án hỗ trợ vay vốn và việc làm với tổng số vốn 3,5 tỷ đồng, ngành Lao động – Thương binh & Xã hội đã tổ chức được 79 lớp dạy nghề miễn phí cho lao động nông thôn, gồm 2.408 học viên, với tổng kinh phí 1,688 tỷ đồng. Qua các lớp dạy nghề điện dân dụng, trồng rau an toàn, chăm sóc cây kiểng, khai thác mủ cao su, kỹ thuật trồng nấm, nuôi ba ba, nuôi cá nước ngọt, đan đát… đã giúp cho người lao động nông thôn có thêm việc làm trong lúc nông nhàn, tăng thu nhập cải thiện đời sống. Bên cạnh đó, trong năm 2008 ngành Lao động còn tổ chức 12 lớp dạy nghề cho người nghèo, gồm 360 học viên với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng và tổ chức đào tạo nghề cho 20.510 người, góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt tỷ lệ chung toàn tỉnh là 36%.

Việc thực hiện các chính sách lao động và giải quyết việc làm đã nâng tỷ lệ sử dụng quỹ thời gian lao động nông thôn tăng hơn so với năm trước, đồng thời kéo giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị xuống còn dưới 4%. Kết quả trên đã tác động nâng cao chất lượng và chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực, cụ thể là hướng đến cân đối cơ cấu lao động phân theo ngành kinh tế quốc dân như công nghiệp-xây dựng, chiếm 18,66%, nông-lâm-ngư nghiệp chiếm 52% và dịch vụ chiếm 29,34%.

Từ trước đến nay vấn đề lao động và giải quyết việc làm là một trong các giải pháp thực hiện chương trình giảm nghèo. Còn trong giai đoạn hiện nay, thì đây cũng là một hoạt động để góp phần ngăn ngừa suy thoái, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Vì vậy trong năm 2009 ngành Lao động -Thương binh &Xã hội tiếp tục cụ thể hoá bằng cách đề ra các chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể thực hiện chương trình quốc gia giải quyết việc làm giai đoạn 2006-2010 theo hướng tạo, mở nhiều việc làm mới để tiếp tục khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương về đất đai, lao động, nguồn vốn, trình độ khoa học kỹ thuật góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010 của UBND tỉnh đã đề ra, nhằm giải quyết hợp lý mối quan hệ hữu cơ giữa tăng trưởng kinh tế với việc thực hiện đạt mục tiêu ổn định việc làm cho người lao động.

Theo kế hoạch năm 2009 toàn tỉnh phải thực hiện chỉ tiêu giải quyết việc làm cho 20.000 lao động, trong đó Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm cho vay 150 dự án với tổng số tiền 18 tỷ đồng cho 3.000 lao động có việc làm mới, đào tạo 420 cán bộ việc làm và hỗ trợ tổ chức giao dịch giới thiệu việc làm trên 2 tỷ đồng, xuất khẩu 700 lao động; đồng thời giải quyết việc làm thông qua phát triển kinh tế cho trên 16.000 lao động. Muốn thực hiện đạt mục tiêu đó, ngay từ đầu năm vấn đề lao động việc làm phải được tăng tốc giải quyết. Được biết từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho trên 2.000 lao động, đạt 11,22% kế hoạch năm.

TM


Liên kết hữu ích