Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Tây Ninh:

Đẩy mạnh thi đua xây dựng khu tưới điểm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

Cập nhật ngày: 05/07/2020 - 14:17

BTNO - 5 năm qua (2015-2020), nhận thức đúng đắn vai trò, tác dụng của phong trào thi đua, công tác khen thưởng, Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Tây Ninh đã phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong cán bộ, công nhân viên, lao động với những nội dung, mục tiêu cụ thể, sát với tình hình, điều kiện thực tế của từng đơn vị, xí nghiệp.

Các phòng, ban, xí nghiệp, trạm, cụm và các đoàn thể, tùy theo chức năng, nhiệm vụ, đã chủ động, sáng tạo, phối kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền với phát động thi đua, có sự giám sát, kiểm tra, đôn đốc, sơ, tổng kết đánh giá các mặt công tác hàng năm.

Công ty TNHH MTV khai thác thuỷ lợi Tây Ninh biểu dương các gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.

Công ty luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ tưới tiêu, phục vụ sản xuất, quản lý, sửa chữa hệ thống công trình thủy lợi; xây dựng bản đồ tưới, diện tích tưới tăng, đảm bảo doanh thu, đời sống, việc làm ổn định cho người lao động; thu nhập của người lao động được nâng lên; mọi chế độ người lao động được thực hiện đầy đủ. Các nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước của Công ty hoàn thành 100% kế hoạch; các hoạt động đoàn thể được quan tâm, hoạt động từng bước đi vào nề nếp.

Điểm mới trong công tác thi đua, khen thưởng tại Công ty khai thác thủy lợi Tây Ninh trong những năm qua là chú trọng khen thưởng những công nhân trực tiếp tham gia sản xuất, lao động nữ, các tập thể, cá nhân có sáng kiến, sáng tạo trong công tác.

Từ năm 2015 đến nay, toàn Công ty có 883 lượt cá nhân được tặng danh hiệu Lao động tiên tiến, 42 lượt cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 2 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 17 tập thể lao động xuất sắc.

Trong đó có 1 tập thể, 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 7 tập thể và 5 cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh; Công đoàn công ty liên tục đạt Danh hiệu “Công đoàn vững mạnh xuất sắc” và được khen thưởng.

Thái Thành