Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đẩy mạnh triển khai hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Cập nhật ngày: 26/03/2023 - 13:04

BTNO - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 17.3.2023 về việc đẩy mạnh triển khai hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Theo quy định, các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai có hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo mô hình kinh doanh như: trung tâm thương mại; siêu thị; bán lẻ hàng tiêu dùng; ăn uống; nhà hàng; khách sạn; bán lẻ thuốc tân dược; dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác… đã sử dụng hoá đơn điện tử.

Tuy nhiên để đáp ứng tốt hơn việc sử dụng hoá đơn điện tử của doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực trực tiếp đến người tiêu dùng hoạt động thường xuyên, liên tục, giá trị hoá đơn không nhiều nhưng số lượng hoá đơn lớn như: trung tâm thương mại, siêu thị, bán lẻ hàng tiêu dùng, ăn uống, nhà hàng, khách sạn, bán lẻ thuốc tân dược, dịch vụ vui chơi, giải trí, ngành vàng… Tổng cục Thuế đã vận hành Hệ thống hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền từ ngày 15.12.2022 nhằm bảo đảm tính liên tục, chủ động, nhanh chóng, thuận lợi.

Nhằm đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, đồng thời triển khai thực hiện hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh có liên quan tập trung triển khai thực hiện kịp thời một số nhiệm vụ sau:

 Ngành Thuế tập trung đôn đốc, đẩy mạnh việc thực hiện chuyển đổi sang áp dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền theo đúng kế hoạch, lộ trình của Tổng cục Thuế. Trong đó, trọng tâm là các doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực trực tiếp đến người tiêu dùng bán lẻ ít lấy hoá đơn như: hoạt động kinh doanh ăn uống, nhà hàng, khách sạn, vui chơi giải trí, siêu thị, ngành vàng…

Tiếp tục rà soát, phân loại người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn là đối tượng áp dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định để trực tiếp thông báo, hướng dẫn triển khai áp dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.

Công bố đường dây nóng tại Cục Thuế và các chi cục Thuế khu vực, nắm bắt và xử lý những vướng mắc thuộc thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh, Tổng cục Thuế những nội dung vượt thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tây Ninh phối hợp với Cục Thuế tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách thuế, đồng thời tập trung tuyên truyền về lợi ích và quyền lợi khi sử dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền; phối hợp với ngành thuế tuyên truyền vận động người dân, doanh nghiệp thực hiện văn minh thương mại (mua, bán hàng hoá có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc; nâng cao uy tín của hộ kinh doanh; kê khai trung thực và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước...); tạo điều kiện thuận lợi để người tiêu dùng có được hoá đơn để tham gia chương trình “Hoá đơn may mắn”; kịp thời tuyên truyền nêu gương, nhân rộng mô hình các địa phương, đơn vị triển khai tốt hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.

Công an tỉnh, Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, có kế hoạch phối hợp với cơ quan thuế thực hiện kiểm tra, xử lý, xử phạt các trường hợp bán lẻ không xuất hoá đơn theo đúng quy định của pháp luật thuế nhằm chống thất thu ngân sách Nhà nước.

UBND các huyện, thị xã, thành phố Tây Ninh chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trực thuộc liên quan tăng cường công tác phối hợp với các chi cục Thuế khu vực trong quá trình thực hiện triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.

 Người nộp thuế là doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai trên địa bàn tỉnh hoạt động trong lĩnh vực trực tiếp đến người tiêu dùng thực hiện chuyển đổi sang áp dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền theo đúng thời hạn và thông báo của cơ quan thuế; kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển đổi sang áp dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền để cơ quan thuế và các cơ quan có liên quan phối hợp hỗ trợ cùng giải quyết.

An Khang