BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đẩy mạnh triển khai Luật phòng chống tác hại thuốc lá

Cập nhật ngày: 16/12/2014 - 05:42

Trong thời gian qua, hệ thống văn bản pháp quy được hoàn thiện, củng cố và và kiện toàn mạng lưới công tác phòng chống tác hại thuốc lá trên toàn quốc; thành lập Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá…

Đã có 36 tỉnh/thành phố, 10 tổ chức đoàn thể và 6 bộ/ngành có kế hoạch hành động triển khai Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và Chiến lược quốc gia cũng như có những hành động thiết thực trong giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá và các điều kiện đảm bảo để phòng chống tác hại của thuốc lá.

Lực lượng chức năng tuyên truyền tác hại của thuốc lá cho người dân.

(Ảnh: TTXVN)

Đến nay, đã có 19 tỉnh, thành phố đã có quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá.

Nhằm đánh giá hiệu quả công tác thực thi Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là ở những nơi cấm thuốc lá hoàn toàn, Bộ Y tế và một số địa phương đã tổ chức nhiều đoàn thanh tra và kiểm tra liên ngành.

Các đoàn đã tiến hành công tác giám sát và xử lý các vi phạm quy định của Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này.

Trong thời gian tới, nhằm đưa Luật đi sâu vào cuộc sống, tác động mạnh mẽ tới ý thức của người dân, Bộ Y tế, Vinacosh và Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá quốc gia tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức nhằm từng bước thay đổi hành vi người hút thuốc lá.

Bên cạnh đó, ngành y tế cũng sẽ tăng cường kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống tác hại của thuốc lá và tăng cường vai trò và hoạt động của Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá…

Trong một năm qua, nhằm đẩy mạnh việc thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế đã có công văn gửi các Bộ, ngành và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình. Đây là cơ sở để sớm đạt được mục tiêu Chiến lược quốc gia phòng chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020 và thực thi tốt các quy định của Luật phòng chống tác hại của thuốc lá.

Ngày 18.6.2012, Quốc hội thông qua Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và có hiệu lực thi hành từ ngày 1.5.2013. Luật trên ra đời được Thế giới đánh giá là rất mạnh mẽ và phù hợp với Công ước khung của Tổ chức Y tế Thế giới về kiểm soát thuốc lá, đồng thời là một quyết định quan trọng, mang tính lịch sử trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Đây là một thành công của ngành y tế sau nhiều năm xây dựng và vận động toàn xã hội, các ban, ngành, Quốc hội, Chỉnh phủ ủng hộ cho Dự luật quan trọng nhằm góp phần giảm thiểu tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của cộng đồng.

Tháng 1.2013, cùng các Bộ ban ngành, Bộ Y tế đã tham mưu và được Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng chống tác hại của của thuốc lá, giai đoạn 2012-2020 (Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 25.1.2013).

Theo Vietnam+