Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo:

Đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn và gương người tốt, việc tốt

Cập nhật ngày: 28/05/2016 - 05:51

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn và gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020; tuyên truyền kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; 71 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2016) và Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2016); kỷ niệm 180 năm Tây Ninh hình thành và phát triển (9.9.1836 - 9.9.2016); kết hợp với tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực phát triển kinh tế; xây dựng nông thôn mới; xoá đói giảm nghèo; xây dựng đời sống văn hoá; bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia trên địa bàn tỉnh; bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Bồi dưỡng, xây dựng các điển hình tiên tiến của địa phương, ngành mình. Tổ chức phát động các đợt thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; đẩy mạnh các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; “Uống nước nhớ nguồn”; “Đền ơn đáp nghĩa”; “Xoá đói giảm nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tuyên truyền kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT.TW, ngày 14.5.2011 của Bộ Chính trị, tạo không khí tin tưởng, phấn khởi để tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu công tác tuyên truyền cần được tiến hành sâu rộng, thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn và phù hợp với từng đối tượng; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, kết hợp với hình thức tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, qua các hoạt động văn hoá, văn nghệ, cổ động trực quan...; biên soạn, phát hành sách, tài liệu tuyên truyền và tổ chức các cuộc thi viết, sáng tác văn học, nghệ thuật, các phóng sự, phim tư liệu về gương người tốt, việc tốt.

Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, dành thời lượng thoả đáng, mở chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng nâng cao chất lượng, tính thuyết phục, hấp dẫn của các tin, các bài viết.

HOÀNG MINH


Liên kết hữu ích