baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đẩy mạnh vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư

Cập nhật ngày: 26/02/2011 - 06:00

Ngày 26.2 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lần thứ nhất triển khai chương trình công tác năm 2011 của Ban Vận động Trung ương Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương.

Sau 15 năm thực hiện, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư” đã quy tụ, kế thừa và phát huy được kết quả và kinh nghiệm của các phong trào, các cuộc vận động thi đua yêu nước, tạo thành cuộc vận động mang tính rộng lớn toàn quốc, toàn dân và toàn diện.

Cuộc vận động đã đạt được kết quả thiết thực, vừa cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vừa lồng ghép, phối hợp thực hiện với các chương trình mục tiêu quốc gia của Chính phủ, góp phần tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy các nguồn lực trong nhân dân để xây dựng mọi mặt đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp dân cư trên mọi miền Tổ quốc, khẳng định chất lượng và sức lan tỏa của Cuộc vận động.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, cho rằng, Cuộc vận động đã chọn mục tiêu đúng, huy động được toàn bộ hệ thống chính trị thực hiện.

Ban Vận động Trung ương ra đời là hết sức cần thiết, tạo sự phối hợp giữa Nhà nước với MTTQ và các tổ chức thành viên để tiến hành triển khai đồng bộ nhiệm vụ của Cuộc vận động.

Theo Phó Thủ tướng, mỗi cộng đồng dân cư, mỗi gia đình, mỗi cá nhân đều có chung trách nhiệm xây dựng đời sống văn hoá để Cuộc vận động có sức lan tỏa, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, công tác dân vận tốt là mấu chốt dẫn đến thành công của Cuộc vận động. Cuộc vận động phải triển khai trên tinh thần “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Tích cực phát huy vai trò của Mặt trận các cấp, làm tốt công tác dân vận, làm cho mỗi công dân, hộ gia đình và các cấp chính quyền thấy được nhiệm vụ của mình.

Phó Thủ tướng lưu ý, thực hiện Cuộc vận động cần tận dụng thế mạnh riêng của các tổ chức đoàn thể nhưng cũng phải triển khai nhịp nhàng, tránh chống chéo. Đồng thời, rà soát, làm rõ tiêu chí hoạt động đối với đô thị, nông thôn. Khu dân cư ở đô thị và nông thôn cần có tiêu chí riêng, rõ ràng.

Phó Thủ tướng yêu cầu công tác chỉ đạo phải được phối hợp từ trên xuống dưới, tiến tới thành lập Ban vận động tới từng xã, phường. Làm tốt việc này sẽ nâng cao nhận thức của toàn dân, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cho Cuộc vận động.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Trọng Kim, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã công bố quyết định thành lập Ban Vận động Trung ương Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

Ban Vận động gồm 16 đồng chí do Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm làm Trưởng ban, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng và Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim là Phó ban.

Thảo thuận Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Vận động trong năm 2011, các đại biểu thống nhất triển khai chương trình công tác của Ban vận động Trung ương năm 2011 với 6 chương trình cụ thể.

Đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động trong các tầng lớp nhân dân về Cuộc vận động; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 1869/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; tổ chức hội nghị tập huấn triển khai; phối hợp triển khai chỉ đạo điểm về nâng cao chất lượng Cuộc vận động gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tổ chức kiểm tra, khảo sát việc triển khai và tổ chức thực hiện Cuộc vận động gắn với việc xây dựng nông thôn mới ở các địa phương; tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện Cuộc vận động và phổ biến nhân rộng các điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trong Cuộc vận động.

(Theo chinhphu.vn)