Đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác thông qua chiếu phim tài liệu 

Cập nhật ngày: 12/05/2018 - 13:50

BTNO - Vừa qua, Đảng uỷ Viện Kiểm sát nhân dân Tây Ninh đã tổ chức buổi chiếu phim tài liệu “Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh qua những bức thư” cho toàn thể đảng viên, quần chúng thuộc Đảng bộ xem.

Toàn cảnh buổi chiếu phim tài liệu.

Hoạt động này nhằm hướng đến kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2018); đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Thông qua việc chiếu phim tài liệu đã giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn, chân thực hơn về chân dung con người Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó hình thành ý thức tự giác trong việc học tập và làm theo Bác.

Có thể nói đây là một trong những cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo Bác của Viện KSND tỉnh.

Phương Tân