Xã hội   Giáo dục

Đẩy mạnh việc triển khai chương trình
Sữa học đường 

Cập nhật ngày: 18/12/2018 - 09:12

BTNO - UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Công văn tăng cường triển khai chương trình Sữa học đường.

Theo Công văn này, UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình Sữa học đường trên địa bàn tỉnh hoặc bổ sung nhiệm vụ vào Ban Chỉ đạo phù hợp. Triển khai thực hiện tốt Quyết định số 2368/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình sữa học đường trong trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2017-2020.

Trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học sẽ được cung cấp chương trình sữa học đường-Ảnh minh hoạ.

 Tăng cường công tác truyền thông giáo dục, vận động, phổ biến rộng rãi Chương trình Sữa học đường bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về lợi ích của Chương trình Sữa học đường trong việc cải thiện tình trạng dinh dưỡng, góp phần cải thiện tầm vóc và thể lực người Việt Nam.

Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động thêm các nguồn lực, doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp để thực hiện Chương trình Sữa học đường theo các mục tiêu, nội dung quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Chú ý sản phẩm dùng trong Chương trình Sữa học đường phải sử dụng nguyên liệu đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sữa tươi nguyên liệu theo Thông tư số 29/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nguyên liệu sữa tươi này khi sản xuất thành sản phẩm sữa học đường phải đạt yêu cầu theo quy định tại Quyết định số 5450của Bộ Y tế về việc quy định tạm thời đối với sản phẩm sữa tươi phục vụ Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020.

Giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức đầu thầu lựa chọn sản phẩm phục vụ chương trình công khai, minh bạch theo đúng các quy định.

Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo sự an toàn và tính hiệu quả của sản phẩm tham gia Chương trình Sữa học đường.

Ngoài ra, UBND tỉnh còn giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về Ban Chỉ đạo quốc gia Chương trình Sữa học đường vào tháng 11 hằng năm.

Nhã Trúc