BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cập nhật ngày: 18/12/2013 - 07:55

Đến hết ngày 31.12.2013, các huyện phải hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gằn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.

(BTNO)- Để thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị của UBND tỉnh trong việc nâng cao hiệu quả trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong năm 2013, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo các huyện, Thị xã đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ).

Người dân chờ thực hiện thủ tục cấp giất CNQSDĐ ở Tân Châu. Ảnh minh hoạ

Theo đó, từ nay đến hết ngày 31.12.2013, các huyện phải hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gằn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn mình quản lý.

UBND các huyện, Thị xã rà soát lại danh sách các tổ chức, đơn vị cơ quan nhà nước đóng trên địa bàn mình quản lý nếu chưa đăng ký lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị tổ chức này liên hệ với Sở Tài nguyên-Môi trường để làm đơn và kê khai đăng ký cấp giấy.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh rà soát lại các đơn vị hành chính, tổ chức đang sử dụng đất nhưng chưa đăng ký làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì đề nghị các đơn vị này nhanh chóng làm thủ tục đăng ký cấp giấy tại Sở Tài nguyên-Môi trường để được đăng ký, cấp giấy.

Trước đó, ngày 21.6.2013, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-ƯBND về việc tăng cường các biện pháp thực hiện cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong năm 2013.

Tuy nhiên, đến nay, việc cấp giấy CNQSDĐ ở một số huyện còn chậm so với kế hoạch.

Hoàng Thi