BAOTAYNINH.VN trên Google News

ĐBQH tiếp xúc cử tri là đoàn viên, thanh niên

Cập nhật ngày: 12/09/2014 - 08:56

Tại buổi tiếp xúc, các đoàn viên tập trung thảo luận và góp ý vào những vấn đề chính của luật như: xác định độ tuổi nhập ngũ của thanh niên, thời gian nhập ngũ và các quy định về tạm hoãn, miễn trong công tác xét tuyển tân binh.

ĐVTN góp ý kiến tại hội nghị.

Đa số ý kiến tán thành những quy định của Luật sửa đổi, trong đó quy định các đối tượng công chức, viên chức, người có trình độ trên đại học, đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp… đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Ngoài ra, các đoàn viên còn đề nghị bổ sung một số vấn đề cần làm rõ trong luật, như: cần có chế tài quy định việc tạm hoãn, miễn đối với các đối tượng học sinh, sinh viên, khi có nhiều trường hợp thanh niên cố tình né tránh lệnh tập trung thi hành nghĩa vụ quân sự bằng cách vừa học xong trường này lại tiếp tục chọn trường khác để học; Cần nên xem xét lại tiêu chuẩn xét tuyển quân, nên phân ra quân loại 1, loại 2 và phân bổ từng vị trí cho phù hợp, đối với loại 2 (hư răng, tay chân có dị dạng nhỏ, mắt yếu…) thì sắp xếp cho ở khâu hậu cần. Một số đoàn viên còn đề xuất tăng thời gian nhập ngũ từ 18 tháng lên 24 tháng

Tại hội nghị, đại biểu Trịnh Ngọc Phương- Phó trưởng đoàn ĐBQH đơn vị Tây Ninh tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đoàn viên, thanh niên trong tỉnh và bày tỏ quan điểm của Quốc hội về tính nghiêm minh của Luật (sửa đổi) trong công tác xét, tuyển quân sắp tới.

Đăng Khoa