BAOTAYNINH.VN trên Google News

ĐBQH tiếp xúc cử tri Trảng Bàng

Cập nhật ngày: 02/03/2016 - 08:02

ĐBQH tại buổi tiếp xúc cử tri Trảng Bàng trước kỳ họp thứ 11.

Kỳ họp thứ 11 dự kiến khai mạc vào ngày 21.3 và bế mạc vào ngày 6.4.2016. Theo đó, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 7 dự án luật, bao gồm: Luật Tiếp cận thông tin; Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật Báo chí (sửa đổi); Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Luật Dược (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi); cho ý kiến 1 dự án luật là Luật Biểu tình.

Ngoài ra, kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian xem xét, cho ý kiến, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, giám sát và các vấn đề quan trọng khác, trong đó chủ yếu tập trung cho công tác tổng kết nhiệm kỳ khóa XIII và quyết định kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2020.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Lê Minh Trọng cũng đã thông tin nhanh về tình hình chung của đất nước và của tỉnh Tây Ninh; phân tích, làm rõ thêm một số vấn đề, đồng thời khẳng định, với quyết tâm xây dựng bộ máy chính quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa vững mạnh, đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhân dân, Đảng, Nhà nước đã và đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, sửa đổi, bổ sung, ban hành một số Luật, bộ Luật. Trong quá trình hoàn thiện, Quốc hội rất mong muốn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết của mọi tầng lớp nhân dân.

Sau khi nghe các nội dung, cử tri huyện Trảng Bàng bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu về kinh tế-xã hội mà cả nước nói chung, cũng như tỉnh và huyện đạt được, đồng thời hoàn toàn nhất trí với các nội dung, chương trình dự kiến mà Quốc hội đã đề ra.

Hiểu Sinh