BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đề án 773 của BTV Tỉnh uỷ: Giúp đảng viên nghèo vươn lên ổn định cuộc sống

Cập nhật ngày: 21/08/2011 - 11:04

Là căn cứ cách mạng trong các cuộc kháng chiến và là tỉnh biên giới giáp nước bạn Campuchia, Tây Ninh vẫn còn nhiều khó khăn. Dù chiến tranh đi qua hơn 30 năm, cuộc sống người dân dần ổn định, nhưng so với một số tỉnh thành bạn, nhất là các tỉnh thuộc khu vực miền Đông Nam bộ, nền kinh tế tỉnh ta phát triển tương đối chậm, đời sống một bộ phận nhân dân gặp nhiều khó khăn. Từ thực tế cuộc sống của địa phương, những năm qua, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các ngành, các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo cho nhân dân, trong đó có cả đảng viên nghèo. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Tỉnh uỷ nhận thấy vẫn còn nhiều hộ đảng viên nghèo có mức thu nhập bình quân thấp, chưa có nhà ở hoặc có nhà nhưng tạm bợ, phải làm nhiều nghề kiếm sống, có trường hợp cuộc sống gia đình quá khó khăn do bị bệnh hiểm nghèo… đang cần sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước để cải thiện cuộc sống. Từ thực trạng này, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, khảo sát thực tế các hộ gia đình đảng viên nghèo có thu nhập thấp trên phạm vi toàn tỉnh để có chính sách hỗ trợ, giúp đỡ.

Tặng nhà cho Đảng viên nghèo tại huyện Châu Thành

Từ kết quả điều tra, khảo sát của ngành chức năng, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có chủ trương và chỉ đạo xây dựng Đề án số 773-ĐA/TU ngày 10.8.2009 về “Chính sách hỗ trợ hộ gia đình đảng viên nghèo trong tỉnh giai đoạn 2009- 2010” (gọi tắt là Đề án 773). Mục đích nhằm xác định đúng thực chất hộ gia đình đảng viên nghèo để có chính sách hỗ trợ về nhà ở, tạo việc làm… Đối tượng được hỗ trợ là đảng viên nghèo, có mức thu nhập bình quân không quá 700.000 đồng/tháng; có thời gian tham gia cách mạng trước ngày 30.4.1975; từ ngày 30.4.1975 đến năm 1999 và một số trường hợp vào Đảng năm 2000 trở về sau nhưng thật sự khó khăn hoặc đang bị bệnh hiểm nghèo cần có chính sách hỗ trợ. Thời gian thực hiện được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn 1, từ ngày 10.8.2009 đến cuối năm 2009 hỗ trợ cho những đảng viên tham gia cách mạng trước ngày 30.4.1975; giai đoạn 2, từ ngày 1.1.2010 đến ngày 30.10.2010, hỗ trợ cho các đối tượng còn lại. Kinh phí chi cho công tác này từ nguồn sản xuất, kinh doanh của Đảng bộ tỉnh và nguồn vận động đóng góp của cán bộ, đảng viên, của các doanh nghiệp do đảng viên làm chủ doanh nghiệp.

Để đề án thực hiện đạt kết quả, tỉnh quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc. Ban Chỉ đạo do đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ làm Trưởng ban. Thành viên Ban Chỉ đạo gồm các ban Đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội. Các huyện, thị đều thành lập Tổ công tác do đồng chí Trưởng Ban Tổ chức cấp uỷ làm tổ trưởng. Nhờ tổ chức chặt chẽ, có sự chỉ đạo kịp thời, công tác điều tra khảo sát được chú trọng thực hiện một cách công tâm, khách quan; công tác giám sát từ xác định đối tượng đến việc giám sát công trình xây dựng nhà ở nên trong thời gian ngắn đã hoàn thành được công tác theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đối tượng được hỗ trợ đúng với quy định, chất lượng nhà ở xây dựng theo đúng mẫu thiết kế. Vì vậy, qua hai năm thực hiện Đề án 773, đã có 253 hộ đảng viên nghèo trong tỉnh nhận được hỗ trợ với số tiền 4,207 tỷ đồng, trong đó có 96 hộ được xây nhà mới, sửa chữa nhà cho 27 hộ, trợ cấp khó khăn đột xuất cho 124 hộ và 6 hộ được trợ cấp học nghề, tạo việc làm.

Theo đánh giá của các cơ sở Đảng cũng như một số cán bộ, đảng viên  trong tỉnh, Đề án 773 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ra đời rất phù hợp, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; là sự quan tâm của Tỉnh uỷ đối với những hộ gia đình đảng viên nghèo, giúp họ có được nhà ở, có vốn sản xuất, kiếm được việc làm, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, từ đó họ nỗ lực phấn đấu, tích cực tham gia các lĩnh vực công tác. Đây cũng là một trong những mặt công tác góp phần nâng cao năng lực  lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

PV