Sở Tài nguyên và Môi trường:

Đề nghị các địa phương tăng cường công tác quản lý các hầm, hố sâu 

Cập nhật ngày: 19/11/2020 - 09:20

BTNO - Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TNMT) ban hành Công văn số 7461/STNMT-PQLTNN&KS về việc tăng cường quản lý các hầm, hố sâu trên địa bàn tỉnh gửi đến UBND các huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh.

Thời gian tới các địa phương, đơn vị phải thực hiện việc rào chắn hầm, hố sâu nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Theo Sở TNMT, ngày 9.11.2020, Báo Tây Ninh có đăng bài viết với nội dung “Hiểm nguy từ các hầm đất không rào chắn – sinh mạng con người là vô giá” . Sau khi nghiên cứu nội dung bài viết, Sở TNMT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ chuyên môn và UBND cấp xã chấn chỉnh tăng cường quản lý hầm, hố sâu trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, nhằm thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 26.8.2019,  Sở TNMT đã ban hành văn bản về việc rà soát các hầm, hố sâu trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, đến nay Sở TNMT chỉ nhận được báo cáo của 5/9 huyện, thị xã, thành phố (UBND huyện Bến Cầu, UBND thị xã Trảng Bàng, UBND huyện Tân Biên, UBND huyện Gò Dầu và UBND huyện Dương Minh Châu) đã rà soát lại các hầm, hố sâu, còn lại 4 huyện, thị xã, thành phố chưa thực hiện. Do đó, Sở TNMT đề nghị 4 địa phương còn lại khẩn trương rà soát lại các hầm, hố sâu theo tinh thần văn bản chỉ đạo của Sở.

Về giải pháp khắc phục và quản lý các hầm, hố sâu trên địa bàn tỉnh, nhằm tăng cường quản lý hầm hố sâu nguy hiểm trên địa bàn tỉnh, Sở TNMT kiến nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát lại các hầm cũ do các tổ chức, cá nhân đang quản lý đã hay chưa thực hiện các công tác lập hàng rào bảo vệ, trồng cây xanh xung quanh moong ( mật độ trồng 2m/cây), bảo vệ cảnh quan, bảo đảm an toàn xung quanh khu vực đã được cấp phép, có kế hoạch kiểm tra giám sát đối với các tổ chức, cá nhân này.

Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân không có nhu cầu sử dụng đất hầm, hố sâu cũ đề nghị tổ chức, cá nhân có văn bản giao lại nhà nước quản lý theo quy định. Sau đó đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố lập dự toán về chi phí cải tạo môi trường đưa các mỏ về trạng thái an toàn. Sở TNMT tổng hợp trình UBND tỉnh thực hiện.

Sở TNMT cũng lưu ý, đối với trường hợp nếu tổ chức, cá nhân không chấp hành việc cải tạo phục hồi môi trường tại các hầm, hố sâu, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố không xem xét giải quyết đối với các quyền lợi liên quan đối với tổ chức, cá nhân tại địa phương.

Sau khi rà soát, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố lập danh sách các tổ chức, cá nhân không thực hiện công tác cải tạo phục hồi môi trường đưa các hầm, hố sâu về trạng thái an toàn báo cáo về UBND tỉnh và các Sở, ngành liên quan đề nghị không xem xét giải quyết đến các quyền lợi liên quan đến các tổ chức, cá nhân này.

Song song đó, Sở TNMT cũng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện, thị xã và thành phố nâng cao nhận thức của các trẻ em, học sinh, học viên và phụ huynh tại cơ sở giáo dục của mình  về mức độ nguy hiểm của các hầm, hố sâu. Đặc biệt đối với các địa phương trên địa bàn có nhiều hầm, hố sâu, kiến nghị phụ huynh, học sinh tránh xa các khu vực này, chỉ đến khu vực này khi cần thiết.

Yêu cầu UBND cấp xã thường xuyên nhắc nhở người dân trên địa bàn nâng cao các nhận thức về mức độ nguy hiểm của các hầm, hố sâu và đề cao tin thần tự giác cải tạo, bảo vệ và không thường xuyên đi đến các khu vực có hầm, hố sâu nguy hiểm trong cộng động; thông qua hình thức truyền thanh, truyền hình và các cuộc họp với người dân.

Thế Nhân