BAOTAYNINH.VN trên Google News

Uỷ ban Bầu cử tỉnh:

Đề nghị cử tri tiếp tục có những ý kiến đóng góp thiết thực

Cập nhật ngày: 09/03/2016 - 11:42

 Báo Tây Ninh số ra ngày 2.3.2016 có đưa tin mục ý kiến cử tri với nội dung “Nhân dân cần biết rõ về ứng cử viên để lựa chọn bầu người tài đức vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân”. Cử tri đề nghị cần phát đến tay người dân đầy đủ thông tin về quá trình cống hiến, công tác, trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, kể cả tài sản… để nghiên cứu, lựa chọn và quyết định người xuất sắc nhất bầu vào đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Trước hết, Uỷ ban Bầu cử tỉnh xin hoan nghênh những ý kiến đóng góp chân tình và đầy trách nhiệm của cử tri. Qua ý kiến cử tri, Uỷ ban Bầu cử tỉnh xin thông tin thêm về quy trình và hình thức thông tin của các ứng cử viên để cử tri hiểu và chia sẻ.

Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, danh sách chính thức những người ứng cử sẽ được công bố. Cụ thể: đối với đại biểu Quốc hội là chậm nhất 20 ngày trước ngày bầu cử, Uỷ ban Bầu cử tỉnh phải công bố danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội ở địa phương theo quyết định của Hội đồng Bầu cử quốc gia; đối với đại biểu Hội đồng nhân dân là chậm nhất 25 ngày trước ngày bầu cử, Uỷ ban Bầu cử phải lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo từng đơn vị bầu cử.

Danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân phải được ghi rõ họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, quê quán, nơi thường trú, dân tộc, tôn giáo, trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp, chức vụ, nơi công tác của người ứng cử và sẽ được niêm yết ở khu vực bỏ phiếu chậm nhất 20 ngày trước ngày bầu cử.

Đồng thời, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ chủ trì tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Tại hội nghị này, cử tri sẽ được nghe những người ứng cử trình bày chương trình hành động của mình, đồng thời cử tri gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng, tình cảm đối với người ứng cử.

Bên cạnh đó, để giúp cử tri hiểu rõ hơn về những ứng cử viên, tiểu sử và nội dung chương trình hành động của ứng cử viên cũng sẽ được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải trên trang web của HĐND tỉnh tại địa chỉ hdnd.tayninh.gov.vn.

Uỷ ban Bầu cử tỉnh xin trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của cử tri và đề nghị cử tri tiếp tục có những ý kiến đóng góp thiết thực để góp phần cho thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Uỷ ban Bầu cử tỉnh