BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đề nghị thành lập Quỹ hỗ trợ HTX

Cập nhật ngày: 24/10/2013 - 05:52
(BTNO)- Mục tiêu thành lập quỹ nhằm giúp các HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm cho người lao động, góp phần xoá đói, giảm nghèo, đồng thời nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

Theo Liên minh HTX, trong những năm qua, tỉnh Tây Ninh hỗ trợ rất nhiều trong việc bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX, đào tạo chuyên môn kỹ thuật, kế toán, quản lý kinh tế trong HTX, cung ứng giống… nhưng hiệu quả phát huy chưa cao. Hầu hết các HTX đều thiếu vốn để sản xuất kinh doanh, đầu tư mở rộng sản xuất. Trong khu vực kinh tế tập thể, đây là một nhu cầu bức xúc đối với các xã viên ở các tổ hợp tác và HTX, liên hiệp HTX.

Nhiều xã viên rất cần vốn để sản xuất, kinh doanh. Trong ảnh, nông dân trồng rau ở huyện Châu Thành

Bên cạnh đó, hầu hết các HTX đều không đủ vốn kinh doanh, chủ yếu lấy công làm lời. Do đó, rất khó tiếp cận vốn từ ngân hàng vì các định chế tài chính rất nghiêm ngặt trong thủ tục cho vay, tài sản thế chấp phải bằng vật chất cụ thể. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc đủ vốn tổ chức các dịch vụ phục vụ cho kinh tế hộ thành viên, mở rộng quy mô sản xuất.

Kết quả là nhiều HTX hoạt động trung bình và cầm chừng. Theo khảo sát của Liên minh HTX, nhu cầu vốn bình quân 1 năm trên 60 tỷ đồng.

Liên minh HTX cho rằng, việc thành lập Quỹ hỗ trợ HTX sẽ giúp cho các xã viên tiếp cận được nguồn vốn, tạo cơ hội làm ăn, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, góp phần hạn chế nạn cho vay nặng lãi ở nông thôn. Đồng thời, giúp lao động nghèo trong các tổ hợp tác, HTX cùng nhau hợp tác mang lại những lợi ích tiềm năng như cùng chia sẻ rủi ro, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, có khả năng tiếp cận kỹ thuật công nghệ tiến bộ. Tăng dần HTX làm ăn hiệu quả, xoá dần và tiến tới không còn HTX yếu kém…

Hy Uyên