BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật, trong đó có Luật Đất đai 

Cập nhật ngày: 28/05/2024 - 12:53

Chính phủ đã thông qua đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều để 4 luật có hiệu lực sớm từ ngày 1-8 tới, trong đó có Luật Đất đai

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 79 về Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, trình Quốc hội bổ sung Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội xem xét, quyết định xây dựng, ban hành Luật theo trình tự, thủ tục rút gọn; cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Luật Đất đai được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, hồi tháng 1-2024.

Trước đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Công điện số 53 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật các tổ chức tín dụng.

Trong đó, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật trên nhằm xây dựng hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ, kịp thời triển khai ngay sau khi các Luật nêu trên được Quốc hội đồng ý cho phép có hiệu lực sớm, dự kiến từ ngày 1-8-2024.

Luật Đất đai, Luật Các tổ chức tín dụng được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, hồi tháng 1-2024. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2025.

Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở được Quốc hội khóa thông qua tại kỳ họp thứ 6, tháng 11-2023, đều có hiệu lực từ ngày 1-1-2025.

Với đề xuất nêu trên của Chính phủ, nếu được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 đang diễn ra, các Luật trên sẽ có hiệu lực từ 1-8-2024, sớm hơn 5 tháng so với quy định trước đó.

Nguồn NLĐO