baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Để Quốc hội nghe được tiếng dân

Cập nhật ngày: 22/02/2012 - 01:53

Với mục đích giúp Quốc hội nghe được tiếng nói của người dân về các dự án luật, Văn phòng Quốc hội đã khai trương phiên bản mới website Dự thảo online.

Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sĩ Dũng, với việc đóng góp các ý kiến cho từng dự án luật, người dân sẽ góp phần tham gia vào quá trình ban hành các chính sách pháp luật.

Website Dự thảo online sẽ đăng tải các dự án, dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết trình Quốc hội xem xét thông qua. Ngoài ra, ý kiến đóng góp của người dân và chuyên gia đăng tải trên website cũng sẽ được tổng hợp và gửi đến các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, phục vụ cho việc chỉnh lý và hoàn thiện dự án. Từ đó, Quốc hội sẽ thêm một kênh thông tin để nắm bắt ý kiến, nguyện vọng của người dân.

Với các nhà nghiên cứu, đây còn là một kho dữ liệu phong phú, đầy đủ và chính thống. Đồng thời, người dân cũng có điều kiện để  hiểu rõ hơn về các chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của mình.

"Chúng ta đang từng bước dân chủ hóa đời sống xã hội. Chẳng hạn, tiếng vọng của người dân về các vấn đề như khiếu nại đất đai ở Tiên Lãng cũng đã góp phần định hướng cho việc xây dựng chính sách đất đai, giúp cơ quan công quyền xây dựng chính sách một cách chính xác nhất", ông Nguyễn Sĩ Dũng nói.

Theo Vietnamnet