Đề ra kế hoạch sử dụng đất cho phù hợp, mang tính chủ động, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển 

Cập nhật ngày: 07/01/2021 - 09:38

BTNO - Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc tại phiên họp thường kỳ tháng 1.2021 được tổ chức vào ngày 6.1. Hội nghị do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến và Dương Văn Thắng chủ trì.

Quang cảnh hội nghị.

Tại cuộc họp, ông Kiều Công Minh–Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã thông qua 2 tờ trình về kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của cấp huyện, thành phố, thị xã và định hướng sử dụng đất của tỉnh giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, Sở Tài nguyên – Môi trường dự báo nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2030 là 285.488 ha; đất phi nông nghiệp là 118.677 ha và có trên 56.000 ha đất nông nghiệp xin chuyển đổi mục đích.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của cấp huyện, năm 2021, Tân Châu có kế hoạch triển khai 228 công trình, dự án với tổng diện tích trên 4.300 ha; thị xã Hoà Thành sẽ triển khai 105 công trình, dự án trên tổng diện tích hơn 170 ha; huyện Bến Cầu triển khai 188 công trình, dự án với tổng diện tích trên 1.600 ha; huyện Châu Thành triển khai 149 công trình, dự án với tổng diện tích khoảng 700 ha; huyện Dương Minh Châu triển khai 170 công trình, dự án trên tổng diện tích hơn 1.800 ha; huyện Gò Dầu sẽ triển khai 172 công trình, dự án trên tổng diện tích trên 1.200 ha; huyện Tân Biên có kế hoạch triển khai 220 công trình, dự án trên tổng diện tích hơn 2.100 ha; thành phố Tây Ninh có kế hoạch triển khai 150 công trình, dự án với tổng diện tích hơn 900 ha; thị xã Trảng Bàng dự kiến triển khai 170 công trình, dự án với tổng diện tích khoảng 2.300 ha.   

Sau khi lấy ý kiến đóng góp của các địa phương, các sở, ban, ngành, về vấn đề định hướng sử dụng đất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến đề nghị các huyện rà soát lại các dự án nằm trong Nghị quyết HĐND từ 3 năm trở lên có nguồn đầu tư ngoài vốn ngân sách nhà nước. Nếu nhà đầu tư xác định không thực hiện, địa phương phải loại ra khỏi danh sách kế hoạch thực hiện của năm.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc nhấn mạnh, thời gian qua, các kế hoạch sử dụng đất ở các huyện, thị xã, thành phố chỉ dừng lại ở việc cập nhật các dự án đã cho chủ trương, hoặc đang xin chủ trương.

Giám đốc Sở TN-MT Kiều Công Minh thông qua tờ trình về kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của cấp huyện, thành phố, thị xã và định hướng sử dụng đất của tỉnh giai đoạn 2021-2030.

Theo ông Nguyễn Thanh Ngọc, các địa phương phải định vị được tiềm năng lợi thế và định hướng được việc phát triển trong năm để đề ra kế hoạch sử dụng đất cho phù hợp, mang tính chủ động, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.

“Thời gian qua, rất nhiều địa phương cần nhà đầu tư đến để sản xuất kinh doanh, phát triển công nghiệp. Nhưng nhìn lại, các địa phương đều không có kế hoạch sử dụng đất, hoặc hết chỉ tiêu của loại đất đó, dẫn đến không tiếp nhận được, mất cơ hội phát triển cho địa phương”, Chủ tịch UBND tỉnh nhắc nhở.

Tại hội nghị, Sở NN&PTNT đã thông qua tờ trình về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thuỷ sản (gọi tắt là quy trình GAP) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025.

Mục tiêu của chính sách là đến năm 2025 có ít nhất 40% sản lượng nông nghiệp, thực phẩm được sản xuất theo quy trình GAP, góp phần tăng giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân/ha đất trồng trọt đạt 115 triệu đồng.

Để thực hiện, Sở NN&PTNT đưa ra 4 chính sách hỗ trợ. Chính sách hỗ trợ kinh phí phân tích mẫu đất, mẫu nước, mẫu không khí đáp ứng yêu cầu sản xuất theo Quy trình GAP.

Theo đó, mỗi lĩnh vực sản xuất (trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản) đăng ký sản xuất theo Quy trình GAP được hỗ trợ 1 lần 70% kinh phí phân tích mẫu đất, mẫu nước, mẫu không khí đáp ứng yêu cầu sản xuất theo Quy trình GAP. Mức kinh phí hỗ trợ không quá 7 triệu đồng/lĩnh vực sản xuất. Trường hợp cơ sở đăng ký nhiều sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực sản xuất thì mức kinh phí hỗ trợ tối đa không quá 14 triệu đồng/cơ sở sản xuất.

Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải. Theo đó, mỗi lĩnh vực sản xuất đăng ký được hỗ trợ 1 lần bằng 50% tổng vốn đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải theo dự án được phê duyệt.

Mức kinh phí hỗ trợ không quá 43 triệu đồng đối với dự án thuộc lĩnh vực chăn nuôi, thuỷ sản; không quá 6 triệu đồng đối với dự án thuộc lĩnh vực trồng trọt. Trường hợp cơ sở đăng ký nhiều sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực sản xuất, mức kinh phí hỗ trợ tối đa không quá 50 triệu đồng/cơ sở sản xuất.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Đức Trong góp ý cho vấn đề định hướng sử dung đất của tỉnh giai đoạn 2021-2030.

Chính sách hỗ trợ kinh phí tư vấn, đào tạo, tập huấn. Mỗi lĩnh vực sản xuất đăng ký sản xuất theo Quy trình GAP được hỗ trợ 1 lần 70% kinh phí tư vấn, đào tạo, tập huấn cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, người lao động tại cơ sở sản xuất áp dụng Quy trình GAP.

Mức kinh phí hỗ trợ không quá 7 triệu đồng đối với dự án thuộc lĩnh vực chăn nuôi, thuỷ sản; không quá 9 triệu đồng đối với dự án thuộc lĩnh vực trồng trọt. Trường hợp cơ sở đăng ký nhiều sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực sản xuất, mức kinh phí hỗ trợ tối đa không quá 16 triệu đồng/cơ sở sản xuất.

Chính sách hỗ trợ kinh phí thuê tổ chức đánh giá, chứng nhận sản xuất theo Quy trình GAP. Theo đó, mỗi lĩnh vực sản xuất đăng ký sẽ được hỗ trợ 1 lần 100% kinh phí thuê tổ chức đánh giá, chứng nhận sản xuất theo Quy trình GAP.

Mức kinh phí hỗ trợ không quá 55 triệu đồng đối với dự án thuộc lĩnh vực chăn nuôi, thuỷ sản; không quá 70 triệu đồng đối với dự án thuộc lĩnh vực trồng trọt. Trường hợp cơ sở đăng ký nhiều sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực sản xuất, mức kinh phí hỗ trợ tối đa không quá 125 triệu đồng/cơ sở sản xuất.   

Ngoài ra, hội nghị còn thông qua Quy chế làm việc của UBND tỉnh (thay thế Quyết định số 38 ngày 20.10.2016 của UBND tỉnh; thông qua Tờ trình về việc ban hành Quyết định phân cấp quản lý nhà nước đối với UBND cấp huyện, thị xã, thành phố về an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành NN&PTNT trên địa bàn và báo cáo chủ trương đầu tư đường 795.

N.D