BAOTAYNINH.VN trên Google News

Để xảy ra tham nhũng là làm mất lòng tin của nhân dân

Cập nhật ngày: 28/01/2010 - 05:41

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2009 và triển khai công tác năm 2010

Hôm 28.1, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2009 và triển khai công tác năm 2010.

Các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị: Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư; Trương Vĩnh Trọng, Phó Thủ tướng Chính phủ đồng chủ trì Hội nghị. Lãnh đạo các Bộ, ngành và địa phương tham dự Hội nghị.

Kết quả tích cực về phòng và chống

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang một lần nữa nhấn mạnh, Đảng ta đã nhiều lần nhận định, “Tham nhũng gây hậu quả xấu nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin của nhân dân, là một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta”.

Vì vậy, công tác PCTN luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành với mục tiêu là “Ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí”.

Với quyết tâm chính trị cao của Đảng và Nhà nước, sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp và toàn xã hội… công tác PCTN trong năm 2009 tiếp tục có những chuyển biến tốt hơn năm trước và đạt được kết quả tích cực trên cả 2 mặt phòng và chống; trên một số lĩnh vực, tham nhũng đã có bước kiềm chế và có xu hướng giảm, đồng chí Trương Tấn Sang đánh giá.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng nhận định, công tác PCTN trong năm 2009 còn có một số những hạn chế, yếu kém như hiệu quả thực hiện một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng ở nhiều cơ quan, đơn vị còn thấp; số vụ việc tham nhũng được phát hiện vẫn chưa tương xứng với tình hình tham nhũng như nhận định; còn tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà của một số cán bộ trong quá trình giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp…

Nhất trí cao với 8 nhiệm vụ trọng tâm năm 2010

Hội nghị đã dành phần lớn thời gian để các đại biểu đại diện các Bộ, ngành, địa phương phát biểu tham luận.

Các phát biểu tham luận đều bày tỏ sự nhất trí cao với dự thảo Báo cáo của  Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN về kết quả công tác PCTN trong năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2010 với 8 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Thứ hai, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các đề án, văn bản theo chương trình, kế hoạch đã đề ra; đồng thời nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoặc cụ thể hóa các quy định đã ban hành nhằm hoàn thiện thể chế PCTN, trong đó tập trung vào các lĩnh vực như đất đai, thuế, hải quan, xây dựng cơ bản, quản lý tài nguyên khoáng sản…

Thứ ba, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các quy định về PCTN. Tập trung triển khai Chiến lược Quốc gia về PCTN đến năm 2020.

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm toán, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử và sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng.

Thứ năm, tiếp tục kiện toàn về tổ chức, nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN các cấp và các đơn vị chuyên trách về PCTN.

Thứ sáu, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác PCTN.

Thứ bảy, tăng cường công tác giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong PCTN.

Cuối cùng, rà soát, xử lý kịp thời các vụ việc tham nhũng, tồn động, các vụ việc mới phát sinh và các trường hợp tố cáo hành vi tham nhũng, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân và tập thể vi phạm, phục vụ việc tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Để xảy ra tham nhũng là làm mất lòng tin của nhân dân

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, lãnh đạo các Bộ, ngành địa phương khẳng định quyết tâm cao trong năm 2010 sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai hiệu quả các biện pháp PCTN nhằm góp phần cùng cả nước phấn đấu đạt được mục tiêu “Ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí”.

Theo đại diện của UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nếu công tác PCTN không được triển khai thực hiện hiệu quả một mặt vừa bị mất cán bộ, gây lãng phí, thiệt hại cho ngân sách nhà nước, song cái mất lớn nhất đó là mất đi lòng tin của nhân dân vào hệ thống chính quyền. Vì vậy,  làm tốt công tác PCTN cũng là một việc làm thiết thực để củng cố lòng tin của nhân dân vào các cấp chính quyền.

Lãnh đạo một số địa phương cũng chia sẻ những kinh nghiệm địa phương mình đã triển khai và đạt được kết quả tốt trong công tác PCTN như đề cao tính việc công khai, minh bạch; triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính, đảm bảo xóa bỏ những “kẽ hở” trong thủ tục hành chính; nghiêm túc xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu ở các cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng tham nhũng…

“Các sở, ban, ngành… của địa phương nếu để xảy ra tình trạng tham nhũng, tiêu cực ở cơ quan, đơn vị, dứt khoát không được xem xét thành tích thi đua”, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đề xuất.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo góp ý, đưa nội dung đấu tranh phòng chống tham nhũng thành một nội dung thường xuyên trong các buổi giao ban của các các cơ quan, đơn vị ở các Bộ, ngành, địa phương.

Ông Nguyễn Thế Thảo cho hay, việc đưa nội dung về PCTN vào các buổi giao ban đã được Hà Nội triển khai thực hiện  thường xuyên và là nội dung không thể thiếu trong các cuộc giao ban giữa Sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội và giữa lãnh đạo thành phố Hà Nội với các quận, huyện trực thuộc. 

Trong năm 2009, các cơ quan tiến hành tố tụng đã có nhiều cố gắng trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng. Từ ngày 1.12.2008 – 30.11.2009, các cơ quan tiến hành tố tụng trong cả nước đã khởi tố 289 vụ/631 bị can; truy tố 321 vụ/819 bị can; xét xử sơ thẩm 308 vụ/718 bị cáo. Đối với 17 vụ án tham nhũng phức tạp, nghiêm trọng mà Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN theo dõi, chỉ đạo, đến nay đã có 6 vụ đã đưa ra xét xử và 11 vụ đã kết thúc điều tra. 

(Theo chinhphu.vn)