BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đề xuất lập Hội đồng Tư vấn Du lịch quốc gia

Cập nhật ngày: 20/11/2009 - 08:31

Khách quốc tế đến Việt Nam vẫn chưa hồi phục trở lại (ảnh BBC)

Trung tâm Thông tin du lịch cho hay, theo đề xuất của Nhóm công tác du lịch, Hội đồng Tư vấn Du lịch được thành lập gồm đại diện những doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực (lữ hành, khách sạn, hàng không, nhà đầu tư...), đại diện của cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch (Tổng cục Du lịch, Bộ VH-TT và Du lịch) và một số Bộ ngành liên quan.

Dự kiến, cơ quan điều hành của Hội đồng có hơn 20 thành viên, trong đó Tổng cục Du lịch có 3 thành viên.
Hội đồng Tư vấn Du lịch là một đơn vị độc lập, có chức năng như một ban cố vấn của Tổng cục Du lịch và Bộ VH-TT và Du lịch làm nhiệm vụ tư vấn, đề xuất với Tổng cục Du lịch những giải pháp nhằm thu hút khách đến Việt Nam, hoặc đề xuất các ý kiến để Tổng cục Du lịch tổng hợp và gửi đến các Bộ, ngành liên quan hoặc trình Chính phủ.

Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng có thể gửi trực tiếp các yêu cầu, kiến nghị đến Chính phủ Việt Nam hoặc các cơ quan liên quan cho phép xây dựng, ban hành hoặc điều chỉnh các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp du lịch phát triển.
Kinh phí hoạt động của Hội đồng Tư vấn Du lịch được huy động từ đóng góp của các doanh nghiệp, nhà đầu tư là thành viên... và hỗ trợ của các tổ chức tài chính quốc tế.

Mới đây, trong Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2009-2010, do Thủ tướng CP ban hành, du lịch Việt Nam được thuê chuyên gia nước ngoài tư vấn xúc tiến du lịch. Chính phủ sẽ hỗ trợ một phần kinh phí để thuê chuyên gia, tổ chức nước ngoài.

(Theo Vietnamnet)