BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đề xuất tăng 35,7% mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công từ 1/7/2024 

Cập nhật ngày: 24/06/2024 - 09:32

Bộ LĐTB&XH đề xuất Chính phủ tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2.055.000 đồng lên thành 2.789.000 đồng, tăng 35,7%.

Bộ LĐTB&XH đã xây dựng dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ về quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 55/2023/NĐ-CP ngày 21/7/2023 của Chính phủ.

Bộ LĐTB&XH đề xuất Chính phủ tăng 35,7% mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng. Ảnh: Nhật Bắc.

Theo Bộ LĐTB&XH, Nghị quyết số 104/2023/QH15 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 quy định, từ ngày 1/7/2024 thực hiện điều chỉnh trợ cấp ưu đãi người có công gắn với lương cơ sở. Dự kiến, từ ngày 1/7/2024, lương cơ sở sẽ tăng từ 1.800.000 đồng/tháng lên 2.340.000 đồng/tháng (tăng 30%).

Trên cơ sở đó, Bộ LĐTB&XH đã đề xuất Chính phủ tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2.055.000 đồng lên thành 2.789.000 đồng, tăng 35,7%. Mức đề xuất này của Bộ LĐTB&XH tăng cao hơn 5,7% so với mức tăng lương 30% của công chức, viên chức.

Về điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung, Bộ LĐTB&XH đề xuất mức chi bằng 1,8 lần mức chuẩn/1 người/1 lần; nội dung chi bao gồm: tiền ăn trong thời gian điều dưỡng; thuốc thiết yếu; quà tặng cho đối tượng; tham quan và các khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho đối tượng trong thời gian điều dưỡng.

Bộ LĐTB&XH đề xuất mức chi chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe được thực hiện kể từ ngày 1/1/2025, thay vì ngày 1/7/2024. Bởi vì, theo quy định hiện hành, danh sách người có công được điều dưỡng tập trung và điều dưỡng tại nhà được các địa phương lập danh sách trong quý I của năm.

Nếu thực hiện điều dưỡng từ ngày 1/7/2024 thì chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe được thực hiện theo 2 mức chuẩn: 6 tháng đầu năm 2024 thực hiện theo mức chuẩn 2.055.000 đồng; 6 tháng cuối năm 2024 thực hiện mức chuẩn 2.789.000 đồng. Như vậy, những người hưởng chế độ điều dưỡng 6 tháng đầu năm 2024 có số tiền hưởng thấp hơn so với đối tượng thuộc danh sách hưởng chế độ điều dưỡng 6 tháng cuối năm 2024. Do đó, Bộ LĐTB&XH đề xuất thời điểm điều chỉnh tăng mức chi chế độ điều dưỡng người có công được thực hiện từ ngày 1/1/2025.

Theo tính toán của Bộ LĐTB&XH, khi nâng mức chuẩn trợ cấp người có công với cách mạng từ 2.055.000 đồng lên 2.789.000 đồng thì kinh phí thực hiện trợ cấp, phụ cấp năm 2024 là trên 35.600 tỷ đồng, tăng thêm hơn 5.300 tỷ đồng.

Bộ LĐTB&XH thông tin, 20 năm qua, với 14 lần điều chỉnh, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng luôn được quan tâm và điều chỉnh cao hơn mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân.

Năm 2023, trợ cấp người có công được điều chỉnh tăng cao hơn lương cơ sở 5,7%. Khi đó, lương cơ sở được điều chỉnh tăng lên thành 1.800.000 đồng (tăng 20,8%) thì mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công cũng được điều chỉnh lên 2.055.000 đồng (tăng 26,5%).

Nguồn kinhtedothi