Đề xuất tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là di sản văn hoá

Cập nhật ngày: 31/03/2011 - 10:33

Rước kiệu trong lễ giỗ tổ Hùng Vương.

Thủ tướng vừa đồng ý với đề xuất của Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch trình UNESCO hồ sơ "Đờn ca tài tử Nam Bộ" và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" xem xét đưa vào danh sách di sản văn hoá phi vật thể.

Hiện hai bộ hồ sơ này đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cùng UBND tỉnh Phú Thọ, TP HCM và 20 tỉnh thành phố Nam Bộ xây dựng xong, đã được gửi xin ý kiến Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia.

Việc xây dựng hồ sơ khoa học “Nghệ thuật đờn ca tài tử” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” trình UNESCO đưa vào danh sách các di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại nhằm tôn vinh di sản văn hoá dân tộc, khuyến khích nhân dân tích cực giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản.

Việt Nam hiện có 5 di sản được UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể của thế giới gồm: nhã nhạc cung đình Huế, không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên, dân ca quan họ Bắc Ninh, ca trù và hội Gióng.

(Theo VNE)


Liên kết hữu ích