BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đến 2015, 80% công chức ngoại vụ địa phương được trang bị nghiệp vụ đối ngoại

Cập nhật ngày: 29/12/2010 - 10:48

Đến 2015, 80% công chức ngoại vụ địa phương được trang bị kiến thức, nghiệp vụ đối ngoại.

Theo Đề án Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại, ngoại ngữ và biên phiên dịch cho công chức ngoại vụ địa phương giai đoạn 2011 - 2015, đến hết năm 2015 sẽ có 80% công chức ngoại vụ địa phương được trang bị kiến thức, nghiệp vụ đối ngoại (lãnh sự, lễ tân, thông tin báo chí, đàm phán,...).

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án này nhằm triển khai với đối tượng chính là các công chức lãnh đạo và công chức các cơ quan ngoại vụ trong quy hoạch lãnh đạo quản lý; công chức các cơ quan ngoại vụ địa phương; công chức làm công tác hợp tác quốc tế thuộc một số Sở, Ban, ngành khác ở địa phương.

50% công chức ngoại vụ địa phương có kỹ năng tiếng Anh thành thạo

Đề án sẽ tiến hành hằng năm việc trang bị, cập nhật kiến thức đối ngoại cho công chức các cơ quan ngoại vụ địa phương. Đến hết năm 2015, 50% Giám đốc Sở Ngoại vụ đáp ứng đủ tiêu chuẩn tại Thông tư số 01/2009/TT-BNG (Thông tư quy định tiêu chuẩn Giám đốc Sở Ngoại vụ); 50% công chức có kỹ năng tiếng Anh thực hành thành thạo.

Bên cạnh đó, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có từ 1 đến 2 công chức ngoại vụ được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng biên phiên dịch tiếng Anh. Các tỉnh biên giới với Trung Quốc, Lào và Campuchia có ít nhất 1 công chức ngoại vụ có kỹ năng biên phiên dịch tiếng địa phương của nước chung biên giới.

Đề án sẽ triển khai các khóa bồi dưỡng theo khu vực: các tỉnh, thành phố phía Bắc đến Đà Nẵng do Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng cán bộ đối ngoại thuộc Học viện Ngoại giao Hà Nội phụ trách; các tỉnh, thành phố phía Nam đến Quảng Nam do Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng kiến thức đối ngoại, ngoại ngữ thuộc Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh phụ trách.

(Theo chinhphu.vn)