BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đến cuối năm 2011, thành lập thêm 02 chi bộ doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

Cập nhật ngày: 26/10/2011 - 04:54

Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông phát biểu tại Hội nghị

(BTNO) – Chiều 26.10, Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông chủ trì Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 29.7.2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) về tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (gọi chung là các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước).

Trong những năm qua, việc xây dựng tổ chức Đảng, các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng, là việc làm thường xuyên và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị tỉnh Tây Ninh. Mục tiêu của công tác này là nhằm thiết lập mối quan hệ hài hoà trong doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động ổn định và phát triển; tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người lao động; tham gia hoà giải, giải quyết kịp thời các tranh chấp; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cả người sử dụng lao động và người lao động.

Tính đến ngày 01.6.2011, toàn tỉnh có 2.732 doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và 41 doanh nghiệp thành lập theo Luật HTX, thu hút 103.250 lao động. Đến nay, đã có 17/2.732 doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước thành lập được tổ chức Đảng, với 187 đảng viên, trong đó có 01 doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài (Công ty TNHH Dệt may Hoa Sen, trực thuộc Huyện uỷ Trảng Bàng. Ngoài ra, còn có 180 đảng viên đang làm việc tại 141 doanh nghiệp nhưng sinh hoạt Đảng ở nơi cư trú.

Tổng số công đoàn cơ sở là 306/2.732 doanh nghiệp với gần 44.000 công đoàn viên. Có 115 công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Ngoài ra, tổng số chi đoàn hiện nay là 04/2.732 với 196 đoàn viên, trong đó có 01 chi đoàn ở doanh nghiệp FDI là Chi đoàn Công ty TNHH Dệt may Hoa Sen với 62 đoàn viên.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhận định, tỷ lệ tổ chức Đảng, đoàn thể được thành lập trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước còn thấp, hoạt động còn nhiều hạn chế; công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên, công đoàn viên, đoàn viên chưa tốt…

Để tiếp tục thực hiện Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) và Chỉ thị của Bộ Chính trị (khoá VIII), Tỉnh uỷ Tây Ninh đã đề ra chỉ tiêu từ nay đến cuối năm 2011, thành lập thêm 02 chi bộ ở Công ty CP Việt Nam – Mộc Bài (7 đảng viên) và Công ty Ocean Sky (4 đảng viên). Phấn đấu đến cuối năm 2012, thành lập thêm 06 chi bộ ở các doanh nghiệp; thành lập đảng uỷ cơ sở khối doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước tại KCN Trảng Bàng, trực thuộc Huyện uỷ Trảng Bàng. Đến năm 2015, phấn đấu có 80- 90% doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nơi có đủ điều kiện, nơi đã thành lập các tổ chức, đoàn thể đều thành lập được tổ Đảng, chi bộ.

Về tổ chức Công đoàn, phấn đấu đến năm 2015, tập hợp được từ 70% trở lên người lao động trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước gia nhập Công đoàn và thành lập tổ chức Công đoàn ở 75% số doanh nghiệp có đủ điều kiện. Cũng đến năm 2015, thành lập được chi đoàn ở 100% doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có tổ chức Đảng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông nhấn mạnh, việc thành lập cũng như duy trì hoạt động của các tổ chức Đảng, các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước là hết sức khó khăn, đòi hỏi phải có sự nỗ lực, quyết tâm cao, nhất là coi trọng việc đẩy mạnh và kiên trì vận động, thuyết phục làm cho chủ doanh nghiệp, công nhân và người lao động hiểu và nhận thức rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các ban đảng tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh có liên quan phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền các địa phương quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể được thành lập phù hợp với điều kiện, tính đặc thù của từng doanh nghiệp. Chỉ đạo điều tra, khảo sát, nắm chắc thực trạng đảng viện, đoàn viên… đang làm việc tại doanh nghiệp. Tổ chức nào đủ điều kiện thì thành lập trước, không nhất thiết phải chờ thành lập cho đồng bộ. Quá trình thành lập cần chú ý tính bền vững của từng tổ chức Đảng, đoàn thể, không nóng vội, chạy theo phong trào…

Cũng tại Hội nghị, ông Võ Thiện Trí – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ giới thiệu một số điểm mới trong Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.

Đ. Hoàng Thái