BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đến cuối tháng 6.2009: Đã có 14 hộ chặt bỏ cây trồng sai mục đích trên đất lâm nghiệp

Cập nhật ngày: 29/06/2009 - 03:35

Khảo sát vườn cây cao su trồng trên đất VQG

Ông Tạ Văn Đáo- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - cho biết, kể từ sau khi UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 875/KH-UBND về giải quyết tình trạng bao chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp sai mục đích; đến cuối tháng 6.2009, trên địa bàn tỉnh đã có 14 hộ vi phạm tự nguyện chặt bỏ 35 ha cây trồng sai mục đích- chủ yếu là cây điều và cây nông nghiệp ngắn ngày để hợp đồng trồng lại hơn 25 ha rừng.

Trong đó, riêng ở Vườn QG Lò Gò - Xa Mát có 7 hộ tự nguyện chặt bỏ 13,5 ha cây điều để trồng lại hơn 11 ha rừng. 7 hộ còn lại ở Khu rừng VH-LS Chàng Riệc, tự nguyện chặt bỏ 21,5 ha cây trồng sai mục đích, trong đó có 7,5 ha cây điều và 14 ha cây nông nghiệp ngắn ngày để tiến hành trồng rừng theo quy định.

Đây là những hộ dân đầu tiên tự nguyện chặt bỏ cây trồng sai mục đích sau khi có Kế hoạch 875 của UBND tỉnh. Với tinh thần tự giác chấp hành luật pháp của các hộ vi phạm, Ban chỉ đạo giải quyết tình trạng bao chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp sai mục đích (1070) đã biểu dương và đề xuất địa phương có chính sách động viên những hộ tự nguyện chặt bỏ cây trồng sai mục đích, đồng thời khuyến khích các hộ chưa thực hiện tự giác chấp hành.

Bên cạnh đó, đến cuối tháng 6, UBND huyện Tân Biên cũng đã ra 10 quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với 10 hộ trồng cây sai mục đích trên đất VQG Lò Gò – Xa Mát, gồm 25,5 ha cao su và 4,4 ha điều. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Biên đã phối hợp cùng UBND các xã mời các hộ vi phạm đến công bố quyết định và tiếp tục vận động các hộ tự giác chấp hành.

S.T