BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đến năm 2015: Phấn đấu thành lập chi đoàn ở 100% doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có tổ chức Đảng

Cập nhật ngày: 07/11/2011 - 10:50

(BTNO) – Theo Ban chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (gọi tắt là Ban chỉ đạo 80), hiện chỉ mới thành lập được 4 tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trên tổng số 2.773 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước – chiếm tỷ lệ 0,54%, với 196 đoàn viên.

Trong đó, có 03 chi đoàn ở doanh nghiệp có vốn trong nước với 134 đoàn viên; 01 chi đoàn ở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với 62 đoàn viên (Chi đoàn Công ty dệt may Hoa Sen).

Ban chỉ đạo 80 đánh giá, chi đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp cổ phần tiền thân là các doanh nghiệp nhà nước hoạt động tương đối có hiệu quả, duy trì và phát triển tốt các phong trào. Nội dung và chương trình hành động thu hút được thanh niên công nhân trong các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế, các loại hình doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và các khu nhà trọ gần khu, cụm công nghiệp.

Ở khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài, hiện chỉ có 01 chi đoàn của Công ty dệt may Hoa Sen. Trong ảnh, các cầu thủ Đội bóng đá Công ty Hoa Sen ăn mừng khi đăng quang tại Giải bóng đá KCN Trảng Bàng – Cúp INDECO lần thứ III năm 2010.

Tuy nhiên, công tác tập hợp thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn, hội còn có mặt hạn chế, lúng túng trong tổ chức hoạt động, chưa tìm ra mô hình phù hợp; nội dung sinh hoạt kém phong phú; thời gian, địa điểm và kinh phí hoạt động còn gặp nhiều khó khăn. Tổ chức Đoàn Thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước chưa nhiều, chưa chọn được quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng để xem xét kết nạp. Các cơ sở Đoàn chưa thuyết phục được doanh nghiệp ủng hộ hoạt động của đoàn, hội.

Để tiếp tục thực hiện Kết luận số 80 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; Tỉnh uỷ Tây Ninh đề ra mục tiêu năm 2012, củng cố và duy trì hoạt động có hiệu quả đối với Chi đoàn Công ty dệt may Hoa Sen, Chi đoàn Công ty CP giày dép xuất khẩu Cát Tường và Công ty THHH giày Trâm Vàng. Thành lập Chi đoàn Công ty Lăng Ham, Chi đoàn Công ty CP Việt Nam – Mộc Bài.

Đến năm 2013, thành lập Đoàn uỷ khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Năm 2014 thành lập từ 04 -06 tổ chức Đoàn và phấn đấu đến năm 2015 thành lập được chi đoàn ở 100% doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có tổ chức Đảng.

HY UYÊN