BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đến năm 2020: Quỹ đất phi nông nghiệp tăng mạnh

Cập nhật ngày: 12/07/2011 - 09:37

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ chủ trì phiên họp

(BTNO) – Ngày 12.7, Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ chủ trì phiên họp UBND tỉnh nhằm thông qua một số nội dung quan trọng do Sở Tài nguyên – Môi trường, Bộ CHQS tỉnh và Sở Nội vụ trình. Trong đó, nội dung được thảo luận nhiều nhất tại phiên họp là Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 – 2015.

Theo Công ty TN&MT miền Nam – đơn vị tư vấn lập quy hoạch, hiện trạng năm 2010, tổng diện tích tự nhiên trên toàn tỉnh là 403.966,83 ha, trong đó đất nông nghiệp là 342.538,86 ha - chiếm 84,79%; đất phi nông nghiệp là 61.339,53 ha - chiếm 15,18%. Về hiện trạng sử dụng các loại đất theo đơn vị hành chính, Tân Châu là huyện có tổng diện tích tự nhiên cao nhất – 110.106, 69 ha, kế đến là Tân Biên với 85.332,63 ha. Đây cũng là 2 huyện có diện tích cây lâu năm nhiều nhất.

Đến nay, diện tích đất khu, cụm công nghiệp của tỉnh là 5.064,29 ha (số liệu thống kê năm 2010), chiếm tỷ lệ 1,25% tổng diện tích đất tự nhiên và chiếm tỷ lệ cao nhất trong đất phi nông nghiệp.

Về đất phát triển hạ tầng, có tổng diện tích là 16.426,91ha, chiếm tỷ lệ 4,07% tổng diện tích tự nhiên, phân bổ đều cho các huyện, thị - bình quân mỗi huyện, thị khoảng 1.600 ha. Quỹ đất này góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhưng hiện vẫn chưa xứng với tiềm năng và cơ sở hạ tầng cùng với quan điểm phát triển của địa phương. Riêng quỹ đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia và cấp tỉnh còn thấp.

Theo đề xuất của Công ty TN&MT miền Nam, đến năm 2020, Tây Ninh cần ổn định diện tích đất nông nghiệp là 321.657,88 ha, chiếm 79,62% diện tích tự nhiên – giảm 20.880,98 ha so với hiện trạng năm 2010. Trong khi đó, từ đây đến năm 2020, quỹ đất phi nông nghiệp sẽ tăng mạnh, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại và cơ sở hạ tầng. Đến năm 2020, tăng 21.182,83 ha, đạt 83.308,95 ha – chiếm tỷ lệ 20,38%.

Toàn cảnh phiên họp

Việc quy hoạch sử dụng đất tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 – 2015 có ý nghĩa chiến lược, hết sức quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu KT-XH, ổn định chính trị, quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái. Trong đó, ưu tiên bố trí quỹ đất cho phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đô thị để đến năm 2020, Tây Ninh cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp.

Đ.H.T