BAOTAYNINH.VN trên Google News

ĐH Đảng Hà Nội sẽ bầu Ban chấp hành 75 người

Cập nhật ngày: 01/11/2015 - 06:00

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV; quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp 5 năm 2015 - 2020; lựa chọn và bầu 75 người vào Ban chấp hành Đảng bộ khóa XVI (nhiệm kỳ 2015 - 2020); bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XII (trong đó, có 4 đại biểu đương nhiên, 57 đại biểu bầu tại Đại hội).

Thông tin từ Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết, nhân sự chuẩn bị cho Ban chấp hành đảng bộ Thủ đô khóa mới đều nằm trong quy hoạch, với số dư 13,5%, tỷ lệ nữ chiếm trên 15%, tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) đạt 7,06%.

Một số hình ảnh Hà Nội chuẩn bị sẵn sàng cho Đại hội Đảng:

Hà Nội, Đại hội, Đảng, nhân sự
 
Hà Nội, Đại hội, Đảng, nhân sự
Hà Nội, Đại hội, Đảng, nhân sự
 
Hà Nội, Đại hội, Đảng, nhân sự
 
Hà Nội, Đại hội, Đảng, nhân sự
 
Hà Nội, Đại hội, Đảng, nhân sự

Nguồn Vietnamnet