Di dời thành công khu nhà B, Di tích Khám đường Tây Ninh

Cập nhật ngày: 01/09/2013 - 05:41
HTML clipboard

Thời gian di dời là hơn một ngày với chi phí khoảng gần 1 tỷ đồng.

(BTNO)- Nằm trong dự án tu bổ, tôn tạo di tích Khám đường Tây Ninh, trong hai ngày 30-31.8.2013, dưới sự chỉ huy của “thần đèn” Nguyễn Cẩm Lũy, công tác di dời khu nhà B, di tích Khám đường Tây Ninh đã diễn ra theo đúng dự tính.

Khu nhà B, Khám đường Tây Ninh được di dời vào một vị trí mới.

Di tích Khám đường Tây Ninh là nơi mà Mỹ - Ngụy đã dùng để giam cầm, tra tấn những chiến sĩ cách mạng, trí thức yêu nước… Nơi đây đã từng giam giữ rất nhiều chiến sĩ trung kiên của cách mạng, trong đó có đồng chí Hoàng Lê Kha.

Bằng việc sử dụng đà gỗ, con lăn và bơm thủy lực, ông Nguyễn Cẩm Lũy đã di chuyển thành công khu nhà B, Khám đường Tây Ninh trên đoạn đường dài trên 3m đến đúng nơi qui định. Thời gian di dời là hơn một ngày với chi phí khoảng gần 1 tỷ đồng.

Được biết, công trình tu bổ, tôn tạo di tích Khám đường Tây Ninh gồm có 3 phần: khu nhà A có diện tích cải tạo là 330m2, khu nhà B có diện tích cải tạo là 171m2 và khu nhà C có diện tích là 815,64m2 dùng để làm khuôn viên cho nhân dân đến tham quan. Tổng kinh phí cho công trình tu bổ, tôn tạo di tích trị giá trên 5,3 tỷ đồng, do Công ty TNHH MTV Hacota trúng thầu xây dựng.

HT