Di tích Tua Hai có đơn vị quản lý mới 

Cập nhật ngày: 13/05/2020 - 10:05

BTNO - Ngày 11.5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức bàn giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích Chiến thắng Tua Hai cho Ban Quản lý các khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam.

Tham dự cuộc họp ngoài hai đơn vị giao và nhận là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Ban Quản lý các khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam còn có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành và Ủy ban nhân dân xã Đồng Khởi.

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự cơ bản thống nhất với các nội dung Phụ lục Danh mục về cơ sở vật chất, hiện vật, hình ảnh, hồ sơ, nhân sự được giao nhận. Được biết, di tích Chiến thắng Tua Hai được xếp hạng di tích cấp quốc gia vào năm 1993, và là một trong 26 di tích cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh hiện nay.

Trung Kiên