BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điều chỉnh, bổ sung dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh

Cập nhật ngày: 10/11/2011 - 01:21

Vừa qua, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt chủ trì hội nghị liên trực giữa Thường trực HĐND với UBND tỉnh để rà soát, thống nhất việc điều chỉnh, bổ sung dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh, khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thảo, đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, Văn phòng UBND tỉnh.

Tại hội nghị, trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh và ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự, hội nghị đã thống nhất điều chỉnh, bổ sung dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh. Theo đó, hội nghị thống nhất đưa ra khỏi dự kiến chương trình 2 nội dung, gồm: Đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020; tờ trình điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời bổ sung 4 nội dung: Phương án điều chỉnh tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách huyện, xã của huyện Dương Minh Châu; tờ trình về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 27/2009/NQ-HĐND ngày 9.12.2009 của HĐND tỉnh về chính sách đào tạo và thu hút nhân tài; tờ trình về quy định chính sách, chế độ hỗ trợ thôi việc đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; tờ trình về hỗ trợ một số chế độ, chính sách đối với lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, đội tuần tra nhân dân. Ngoài việc góp ý các nội dung trên, các đại biểu dự hội nghị cũng đã tham gia đóng góp ý kiến đối với dự kiến chương trình xây dựng nghị quyết năm 2012 của HĐND tỉnh Tây Ninh; quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND với UBND tỉnh Tây Ninh khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.