Pháp luật   Bạn đọc

TRẢ LỜI ĐƠN CỦA BÀ NGUYỄN THỊ NGỌC HOÀ:

Điều chỉnh “sổ đỏ” phải căn cứ vào bản đồ địa chính 

Cập nhật ngày: 19/05/2019 - 18:44

BTN - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh cũng đã khẳng định: “Việc bà Nguyễn Thị Ngọc Hoà yêu cầu điều chỉnh giấy chứng nhận QSDĐ theo diện tích hiện trạng đang sử dụng (phạm vào phạm vi hai con đường lộ 10m) là không được. Cấp hoặc điều chỉnh QSDĐ phải căn cứ vào bản đồ địa chính đã phê duyệt”.

Bà Hoà trình bày vụ việc

Theo đơn trình bày của bà Nguyễn Thị Ngọc Hoà (ngụ nhà số 53, lộ Chánh Môn A, khu phố 3, phường IV, thành thố Tây Ninh), giấy chứng nhận QSDĐ số CH02340 của bà được UBND thị xã Tây Ninh (nay là TP.Tây Ninh) cấp vào ngày 18.6.2013 thể hiện diện tích đất 173,25m2, mục đích sử dụng đất là cơ sở sản xuất, kinh doanh lâu dài, thuộc thửa 289, tờ bản đồ số 06. Nhà ở và các công trình xây dựng khác chưa chứng nhận quyền sở hữu. Thực tế, từ khoảng năm 2008, diện tích đất của gia đình bà là 272,3m2, công trình nhà ở cũng đã được xây cất kiên cố theo diện tích này.

Giáp với hai cạnh thửa đất của bà là lộ Chính Môn A và một con đường hẻm. Cả hai con đường này đều có chiều ngang 10m theo thể hiện trong bản đồ địa chính. Bà Hoà thừa nhận, việc xây dựng công trình nhà ở có phạm vào hai con đường vừa nêu. Tuy nhiên, trước khi xây nhà, bà Hoà có làm đơn cam kết với cơ quan chức năng là khi nào Nhà nước thu hồi đất để làm đường ngoài thực địa thì gia đình bà tự tháo dỡ công trình, trả đất theo lộ giới đường ngang 10m.

“Lộ Chính Môn A và con đường hẻm đã được tráng nhựa, bê tông hoá kiên cố từ khá lâu. Hai con đường lộ ngang 10m thể hiện trong bản đồ địa chính đoạn qua nhà tôi không biết đến bao mới được mở rộng. Trong khi chờ đợi, tôi yêu cầu cơ quan chức năng điều chỉnh giấy chứng nhận QSDĐ theo diện tích thực tế đang sử dụng 272,3m2, khi nào Nhà nước cần thu hồi đất để làm đường thì tôi sẽ thực hiện theo cam kết trước đó. Tôi đã nhiều lần liên hệ các cấp có thẩm quyền về việc này nhưng đều bất thành”, bà Hoà trình bày.

Bà Hoà còn cung cấp nhiều chứng từ liên quan đến sơ đồ thửa đất được trích lục qua các mốc thời gian khác nhau. Bà cho rằng, trong các sơ đồ đều thể hiện bà đang sử dụng diện tích đất trên thực tế là 272,3m2, nhưng tại sao cơ quan có thẩm quyền vẫn không chấp thuận điều chỉnh “sổ đỏ” theo yêu cầu của công dân? Với thắc mắc này của bà Hoà, ngày 14.5.2019, ông Trần Đặng Đa Lộc, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh thành phố Tây Ninh giải thích như sau:

Sơ đồ mà bà Hoà đang đề cập là “sơ đồ hiện trạng thửa đất” nhằm minh hoạ thực tế hiện trạng đất đang sử dụng. Khi cơ quan chức năng cấp hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận QSDĐ phải căn cứ vào hồ sơ gốc địa chính được quản lý qua các thời kỳ, cụ thể là phải căn cứ vào bản đồ địa chính mà cơ quan có thẩm quyền đã thống nhất phê duyệt.

Thật ra, trên “sơ đồ hiện trạng thửa đất” trích lục của bà Hoà cũng đã thể hiện rõ phạm vi đất không được cấp giấy chứng nhận QSD. Nên việc bà Hoà yêu cầu điều chỉnh “sổ đỏ” phạm vào phần đường lộ 10m so với bản đồ địa chính đang quản lý (đo vẽ tháng 7.1998, chỉnh lý tháng 5.2003) là không thể được.

Qua kiểm tra hồ sơ vụ việc, chúng tôi nhận thấy từ trước đến nay cơ quan chức năng cũng chỉ cấp QSD tại thửa đất trên là 173,25m2. Trong quá trình sử dụng đất, bà Hoà có thế chấp tại ngân hàng, sau đó thửa đất bị ngân hàng phát mãi và bán cho người khác, cuối cùng bà Hoà đã nhận sang nhượng lại ngay chính thửa đất này. Tất cả các giao dịch đều thể hiện thửa đất được cấp QSD chỉ 173,25m2.

Cụ thể, tại thửa đất đang đề cập, QSDĐ đất được cấp cho bà Hoà vào ngày 29.4.1994 có diện tích 173,25m2, QSDĐ được cấp cho Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh vào ngày 12.2.2009 với diện tích 173,25m2, QSDĐ được cấp cho trở lại cho bà Hoà vào ngày 18.6.2013 cũng chỉ là 173,25m2 đất.

Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh cũng đã khẳng định: “Việc bà Nguyễn Thị Ngọc Hoà yêu cầu điều chỉnh giấy chứng nhận QSDĐ theo diện tích hiện trạng đang sử dụng (phạm vào phạm vi hai con đường lộ 10m) là không được. Cấp hoặc điều chỉnh QSDĐ phải căn cứ vào bản đồ địa chính đã phê duyệt”.

QUỐC SƠN