Đình Hiệp Ninh cúng lễ Cầu Bông

Cập nhật ngày: 09/09/2014 - 05:41

Rước sắc thần trong lễ Cầu Bông Đình Hiệp Ninh.

Đình Hiệp Ninh được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia từ năm 1993, là nơi thờ Thần hoàng bổn cảnh Trần Văn Thiện, là người có công giúp dân khai khẩn lập nghiệp, đánh giặc bảo vệ quê hương.

Để ghi nhớ công lao to lớn của ông, triều đình Huế đã cho phép dân chúng cất đình để thờ và có sắc phong “Thành Hoàng Bổn Cảnh”.

Đình Hiệp Ninh có kiến trúc hình chữ Tam, gồm tiền đình, chính đình và hậu đình là công trình kiến trúc cổ được xây dựng cách nay trên 100 năm. Hiện, Đình còn lưu giữ Sắc phong thần do vua Khải Định năm thứ hai, ngày 18 tháng 3 năm 1917 ban tặng, và các hiện vật thờ cúng xưa như: nghi thờ, kiệu thỉnh sắc, 9 bức hoành phi, 12 bộ câu đối có nội dung ca tụng công đức của tổ tiên, những người có công khai phá đất đai, mở mang bờ cõi.

Lễ Cầu Bông được tổ chức hàng năm vào ngày 15 và 16 tháng Tám âm lịch, gồm các nghi lễ như: lễ thỉnh sắc thần từ UBND phường II về Đình; lễ an vị; lễ cúng cầu quốc thái dân an; cúng Thần nông với ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa, nhà sĩ, nông, công, thương an cư lạc nghiệp, đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Đây là nét sinh hoạt văn hoá truyền thống tín ngưỡng dân gian của dân tộc Việt Nam từ trăm năm về trước vẫn còn được duy trì, bảo tồn cho đến nay, thể hiện nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần phong phú của người dân.

Xuân Vũ