BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đoàn công tác Bộ Xây dựng thăm và làm việc tại Tây Ninh

Cập nhật ngày: 04/04/2013 - 07:06

(BTNO)- Ngày 3.4.2013, tại hội trường UBND tỉnh Tây Ninh, đoàn công tác của Bộ Xây dựng do ông Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh. Tiếp đoàn có Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Phuông, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thảo và lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh, lãnh đạo thị xã Tây Ninh.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thị Thu Thủy đã giới thiệu khái quát về tình hình kinh tế- xã hội  của tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thảo trình bày báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước và hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh. Báo cáo cho biết, đến nay UBND tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Triển khai điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn, thị xã của 8 huyện và thị xã Tây Ninh; Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới; Quy hoạch xây dựng khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Nhằm phục vụ công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, tỉnh đã thông qua “Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, đang xem xét phê duyệt “Quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” và triển khai “Quy hoạch ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị thị xã Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Năm 2012, thị xã Tây Ninh được công nhận là đô thị loại III. Hiện nay UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND Thị xã chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung theo chương trình phát triển đô thị Thị xã Tây Ninh giai đoạn 2012-2025 đã được phê duyệt, chuẩn bị các thủ tục để Thị xã trở thành thành phố trong năm 2014. Theo Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, ngoài các đô thị, thị trấn hiện có, tỉnh đang cơ bản xây dựng và phát triển một số đô thị khác như: đô thị Phước Đông- Bời Lời, đô thị Khu kinh tế của khẩu Xa Mát, đô thị Mộc Bài…

Ngoài ra, tỉnh còn quy hoạch và xây dựng một số khu dân cư, phục vụ nhu cầu nhà ở, sản xuất của nhân dân cũng như đảm bảo yếu tố an ninh biên giới như Khu dân cư biên giới Chàng Riệc, Khu dân cư Cầu Sài Gòn 2. Tỉnh cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản cấp tỉnh. Ban Chỉ đạo đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt và công bố “Quy hoạch nhà ở tỉnh Tây Ninh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020” và “Quy hoạch nhà ở xã hội tỉnh Tây Ninh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020”…

Thành viên trong đoàn của Bộ Xây dựng phát biểu ý kiến

UBND tỉnh kiến nghị với Bộ Xây dựng lập Quy hoạch phân khu đối với đô thị đã có quy hoạch chi tiết đô thị; Nâng cao năng lực tư vấn quy hoạch và chất lượng đồ án quy hoạch; Lập chương trình phát triển đô thị tỉnh, thị xã và thị trấn; Hỗ trợ nguồn vốn phát triển đô thị. Phía Tây Ninh cũng đề nghị Bộ Xây dựng có hướng dẫn và nội dung chi tiết các quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị để thuận tiện cho công tác dự toán chi phí; Kiến nghị Bộ Xây dựng tích cực hỗ trợ cho địa phương trong việc tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ; Bộ Xây dựng sớm hướng dẫn triển khai chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở giai đoạn 2, theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi các thành viên đoàn công tác của Bộ Xây dựng đã cho ý kiến về những nội dung UBND tỉnh đề xuất, kiến nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc. Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng đồng tình và ghi nhận các ý kiến kiến nghị của UBND tỉnh, ông cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác quy hoạch và lưu ý tỉnh về chất lượng công tác đấu thầu, chất lượng các công trình xây dựng cơ bản. Bộ trưởng yêu cầu quy hoạch của tỉnh phải phù hợp và có sự liên kết giữa các vùng để tạo điều kiện cho các nguồn lực phát triển. Bên cạnh đó, việc quy hoạch phải đi đôi với bảo vệ môi trường, phân bố nguồn lực hài hòa, thực hiện phát triển kinh tế đi đôi với sự tiến bộ. Bộ trưởng cho rằng, Tây Ninh đã thực hiện được Quy hoạch chung, trong đó có quy hoạch xây dựng vùng, vì thế tỉnh nên lựa chọn các dự án đầu tư cho phù hợp với khả năng nguồn lực, đồng thời cũng chọn những dự án tạo động lực phát triển.

D.H