BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đoàn công tác BTC Trung ương Đảng: Thăm và làm việc tại Tây Ninh

Cập nhật ngày: 24/08/2011 - 06:01

(BTNO)- Ngày 24.8, Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Nguyễn Đức Hà - Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi thăm và khảo sát việc đưa Nghị quyết Trung ương 6 (khoá X) về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ chất lượng đảng viên”, và Chỉ thị số 10 CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” tại xã Tân Lập (huyện Tân Biên). Tham dự buổi làm việc của đoàn có Phó ban Tổ chức Tỉnh uỷ Tây Ninh Trần Thị Quyên và Bí thư Huyện uỷ Tân Biên Phan Thị Điệp.

Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng Nguyễn Đức Hà phát biểu tại buổi làm việc với huyện Tân Biên. Ảnh Đức Thịnh

Qua khảo sát cho thấy, trong 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá X) và 4 năm thực hiện chỉ thị số 10 CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng( khoá X), Đảng bộ xã Tân Lập đã chú trọng đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác học tập, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân. Tân Lập là xã được chọn làm điểm thực hiện chủ trương nhất thể hoá chức danh bí thư đảng uỷ đồng thời là chủ tịch UBND xã, đồng chí giữ chức danh này đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, chủ động trong giải quyết công việc kịp thời, có hiệu quả. Đội ngũ cán bộ được sắp xếp bố trí phù hợp, có 18 đồng chí được đào tạo trung cấp lý luận chính trị trở lên, 9 đồng chí được đào tạo đại học, 12 đồng chí trung cấp chuyên môn nghiệp vụ.

Về công tác kết nạp đảng viên, Đảng bộ Tân Lập đã kết nạp được 28 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong Đảng bộ lên 132 đảng viên. Chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên mỗi năm một nâng lên, năm 2010 toàn Đảng bộ có 10/11 chi bộ TSVM, Đảng bộ TSVM, trên 99% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ trong đó có 14,78% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; việc sinh hoạt Đảng từng bước được đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các tổ chức cơ sở Đảng.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng có lúc vẫn chưa kịp thời và đạt hiệu quả cao; năng lực trình độ của một bộ phận đội ngũ cán bộ còn hạn chế, chất lượng hiệu quả công tác còn chưa cao…

Phát biểu tại buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng – Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Đức Hà đã đánh giá những mặt làm được và những hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá X) và Chỉ thị số 10 CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) của Đảng bộ xã Tân Lập, huyện Tân Biên. Đồng chí cũng đã hướng dẫn lãnh đạo huyện Tân Biên và xã Tân Lập một số giải pháp để địa phương thực hiện công tác tuyên truyền tốt hơn trong thời gian tới.

* Trước đó, đoàn cũng đã có buổi làm việc cùng Huyện uỷ Trảng Bàng về tình hình triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và công tác phát triển Đảng trong các loại hình doanh nghiệp, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên của huyện trong những năm qua.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Hà cũng đã nhắc nhở địa phương cần quan tâm tiếp tục triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thúc đẩy hơn nữa việc phát triển đảng viên, xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hoàn thiện công tác củng cố sắp xếp bộ máy cán bộ, nhất là cán bộ ở tuyến cơ sở; quan tâm ưu tiên những cán bộ nữ, trẻ có năng lực và trình độ chuyên môn, nhằm từng bước chuẩn hoá đội ngũ cán bộ đáp ứng nhiệm vụ trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong thời gian tới.

Đức Thịnh - Trần Siêu