Đoàn công tác Tỉnh ủy Bạc Liêu thăm và làm việc tại Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 16/02/2020 - 09:14

BTNO - Chiều 15.2, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương dẫn đầu Đoàn công tác đến thăm, trao đổi kinh nghiệm về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và thu hút đầu tư tại tỉnh Tây Ninh.

Tiếp và làm việc với đoàn có Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân.

Tại buổi trao đổi kinh nghiệm, Đoàn công tác của tỉnh Bạc Liêu đã nghe lãnh đạo tỉnh Tây Ninh thông tin khái quát về điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời trao đổi kinh nghiệm về công tác phát triển ngành nông nghiệp, du lịch, thu hút đầu tư.

Quang cảnh hội nghị.

Tại buổi làm việc, ông Trịnh Ngọc Phương- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư  trình bày khái quát về tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh trong năm 2019. Theo dó, tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó, tổng sản phẩm ước đạt 8,4%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước và cũng là năm có mức tăng trưởng cao nhất trong 5 năm trở lại đây.

Ngoài ra, ngành công nghiệp tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng cao nhất và cao hơn mức tăng trưởng GRDP. Khu, cụm công nghiệp ngày càng có vai trò quan trọng, chiếm 64% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành. Ngành năng lượng tái tạo đã phát huy tốt tiềm năng của tỉnh, tạo ra động lực tăng trưởng mới. Hoạt động kinh doanh du lịch có nhiều chuyển biến tích cực, lượng du khách và doanh thu tăng so với cùng kỳ.

Vừa qua, tỉnh đã phê duyệt Đề án chuỗi giá trị và cụm ngành công nghiệp, đây là cơ sở quan trọng phát huy tiềm năng, thế mạnh nông sản tỉnh và thu hút đầu tư vào nông nghiệp; xu hướng chuyển đổi cây trồng có giá trị kinh tế chuyển biến tích cực.

Ông Trịnh Ngọc Phương cho biết, trong tháng 1.2020 trên địa bàn tỉnh cấp mới 10 dự án, trong đó có 9 dự án nước ngoài và 1 dự án trong nước, vốn đăng ký 333 triệu USD và 10 tỷ đồng. Hiện nay, tỉnh Tây Ninh ưu tiên thu hút các dự án công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, đất đai; tập trung thu hút vào các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế, có hàm lượng tri thức cao, công nghệ thông tin; dịch vụ khoa học và công nghệ, phát triển kết cấu hạ tầng; thu hút có chọn lọc công nghiệp chế biến, công nghiệp công nghệ cao; ưu tiên phát triển các dự án có sản phẩm có lợi thế cạnh tranh.

Bên cạnh đó, tỉnh có hạn chế về các dự án đầu tư vào khu vực phi sản xuất, làm gia tăng tình trạng nhập siêu, tiêu tốn năng lượng, khai thác không gắn với chế biến. Đồng thời, tỉnh sẽ không cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án sử dụng lãng phí năng lượng, tài nguyên, sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác Tỉnh ủy Bạc Liêu.

Ông Võ Đức Trong - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã trình bày khái quát về tình hình phát triển nông nghiệp của tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích cây trồng năm 2019 trên địa bàn tỉnh là 382.186 ha, trong đó diện tích canh tác lúa 76.200ha, mía 7.700 ha, mì 57.009 ha, rau củ quả 21.130 ha, cây ăn trái 21.730 ha. Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm đang từng bước theo hướng trang trại tập trung công nghiệp, bán công nghiệp chiếm trên 69% so với tổng đàn, tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp chiếm 16,2%.

Ngoài ra, hoạt động chế biến nông sản, tình hình tiêu thụ, hạ tầng thủy lợi phục vụ sản xuất, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, kỹ thuật công tác được tỉnh quan tâm đầu tư thực hiện.

Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Viết Thanh cho biết, Tây Ninh đã có bước phát triển kinh tế khá trong thời gian qua, đặc biệt đây là địa phương phát triển hiệu quả nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, góp phần nâng cao năng suất sản lượng, tạo chuyển biến tích cực về đời sống vật chất của người dân. Đến nay, các mô hình sản xuất nông nghiệp của tỉnh tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất hàng hoá, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của các sản phẩm; đẩy mạnh phát triển cây ăn trái, nguồn nguyên liệu ổn định cho các nhà máy chế biến, là điều kiện thu hút các đầu tư của các doanh nghiệp liên kết với người sản xuất để hình thành chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm bền vững.

Ông Nguyễn Quang Dương- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với Tây Ninh, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn và xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả. 

Nhi Trần